Reguleringsplanen for masseuttaket i Brattåsen ble i juni lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Les også: Legger ut Brattåsen-plan

Siden er fristen forlenget med to uker, til 7. september.

Tirsdag kveld møttes naboer i Hadselhamn for å diskutere felles linje i høringa. De opplyser at det er rundt 34 personer som berøres av virksomheten i masseuttaket, og en stor del av dem var representert på møtet.

De er enige om å invitere lokalpolitikerne til et nytt møte 25. august.

– Dessuten skal vi jobbe sammen videre med støyproblematikken og problematikken med nedfalls- og svevestøv, forteller Sissa Grøtan, som ledet møtet.

De vil også sammen få avklart om planene for framtidig drift og utvidelse av masseuttaket vil bety verdiforringelse av eiendommene deres.

– Det vil vi bruke juridisk hjelp til å se på, opplyser Grøtan til Bladet Vesterålen.

Les også: Frykter 30 nye år i Brattåsen

Naboene skal også sammen se på problematikken rundt HMS og naturforurensning, blant annet konsekvenser av tidligere oljeutslipp og asfaltlagring i området og risiko knyttet til dette.

– Direktoratet for Mineralforvaltning har vist til mangler på helse, miljø og sikkerhet i konsesjonssøknaden fra Hadsel Maskin, sier Grøtan.

De kommer også til å be fylkeslegen om en helsekonsekvensvurdering av reguleringsforslaget.

– Det burde vært gjort tidligere, understreker Sissa Grøtan.

De vil også arbeide videre overfor Asplan Viak, som har utarbeidet reguleringsforslaget.