Planlegger gårdsturisme på Kvitnes

En av de få fine sommerkveldene vi har hatt i år. Bildet er tatt fra Lofast mot Kvitnes og Langøya.

En av de få fine sommerkveldene vi har hatt i år. Bildet er tatt fra Lofast mot Kvitnes og Langøya. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Forretningsmannen Helge Mørck fra Oslo har fått konsesjon for å overta Kvitnes gård etter tvangssalg. Han planlegger ny gårdsdrift, turisme og restaurering av historiske bygg.

DEL

Hovedgården har vært på tvangssalg, og Mørck har fått tilslaget for 2,2 millioner kroner. Ved siden av bygningene, omfatter salget nesten 160 mål dyrka mark, over 3.400 mål skog, og snaut 2.000 mål annet areal.

Onsdag var konsesjonssøknaden hans oppe i teknisk hovedutvalg, som sa enstemmig ja.

Store planer

Nå har Mørck, som er bosatt i Oslo, store planer for å ruste opp gården og skape ny aktivitet, både med jordbruk og turisme.

–Det føles som en tillitserklæring fra politikere og landbruksmyndigheter at jeg har fått konsesjon. Dette er et langsiktig prosjekt, og det er mye som må gjøres for å bygge gården opp, sier han til Bladet Vesterålen.

Familie vil flytte til gården

Han har praktisk erfaring fra jordbruk fra før, men planlegger ikke å bo på gården selv.

–For å gjennomføre våre målsetninger har vi etablert en driftsavtale med en familie som er oppvokst på gårdsbruk med dyrehold. Denne familien ser på dette forholdet som langsiktig, og vil flytte til Hennes/Kvitnes på permannt basis, skriver han i et vedlegg til konsesjonssøknaden.

Restaurere

I løpet av det første året er planen å rydde søppel og skrot som har hopet seg opp. Samtidig skal restaureringen begynne på den gamle steinfjøsen og våningshuset fra 1880. Også andre driftsbyninger skal settes i stand.

Målet er at gårdstunet skal stå fram igjen i sin «kulturelle og historiske prakt», som det heter i konsesjonssøknaden.

Innmarksbeiter og slåttemark skal stelles, og jordbruksdrifta skal i gang igjen med rundt hundre villsauer i første omgang. Etter hvert skal det bli gårdsturisme, gårdsslakteri og mer aktivitet.

Mørck er i ferd med å bygge opp et reiselivsanlegg på Hennes og har blant annet restaurert eldre hus i området før.

Les i Bladet Vesterålen 21. april om at overtagelsen likevel er usikker.

Artikkeltags