Huset det er snakk om, er ikledd MC-klubbens logo på ytterveggen. Klubbens medlemmer forholder seg tause.

Formannskapet i Hadsel lot Powerpipes kjøpe ei tomt på 1,6 dekar i 2009, men da klubben ble såkalt support 81-klubb for Hells Angels, snudde kommunen. Fristen for å bygge på tomta var dessuten gått ut.

Politiet advarte i 2011

Politiet var også raskt ute med å advare befolkningen mot å tillate påstått kriminelle MC-miljøer og deres støtteklubber å få fotfeste i regionen.

Rundt halvparten av medlemmene forlot samtidig klubben Powerpipes MC Stokmarknes, og den har i dag bare en håndfull aktive medlemmer.

– Vil forsure

For ganske nøyaktig to år siden gikk arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd hardt ut mot Hells Angels-supporterne i Powerpipes.

Ordførerne i utvalget slo den gangen fast at man ville bruke alle mulige midler for å forsure og vanskeliggjøre aktiviteten til etablerte klubber og klubber som forsøker å etablere filialer i regionen.

– Kommunene kan anvende plan- og bygningsloven og branntilsyn for å gjøre det vanskelig å etablere lokale «festninger» og annen ulovlig bruk av lokaler, heter det i uttalelsen fra februar 2011.

Privateid hus

– I tillegg til å passe på at kommunene selv ikke leier ut egne lokaler til denne typer klubber, kan kommunene også informere andre potensielle utleiere eller selgere av lokaler slik at de ikke åpenlyst leier ut eller selger til denne type grupper, het det videre i uttalelsen.

Huset som Powerpipes har tilhold i på Rå i Hadsel, er privateid og er etter det Bladet Vesterålen forstår leid ut.

– Vi er ikke kjent med at det er omsatt hus til denne type aktivitet, og lokalet det her er snakk om må derfor være leid hos private, sier ordfører Kjell-Børge Freiberg til Bladet Vesterålen.

– Så langt jeg kjenner til har vi ingen miljø som er tilsluttet eller sympatiserer med kriminelle MC-organisasjoner, legger han til.

Svarer ikke på spørsmål

Bladet Vesterålen henvendte i forrige uke seg til tre av medlemmene i Powerpipes MC Stokmarknes via Facebook.

Vi spør om huset på Rå er et klubbhus, og hvilke aktiviteter det brukes til. Videre spør vi om hvor mange medlemmer MC-klubben har i dag.

To av medlemmene i klubben viser på Facebook fram bilder av klær med påskriften «Support 81», og «Prospect Stokmarknes Support Club 81 Norway» hvilket signaliserer at man har takket ja på forespørselen om å bli tilknyttet Hells Angels som støtteklubb.

Hvilke koblinger er det mellom Powerpipes MC Stokmarknes og Hells Angels i dag?

Alle de tre Powerpipes-medlemmene har lest henvendelsen fra Bladet Vesterålen nesten samtidig samme dag som den ble sendt. Men ingen har svart, og fire dager senere ble det derfor sendt en ny henvendelse via Facebook. MC-klubbens medlemmer blir her gjort oppmerksomme på at Bladet Vesterålen kommer til å skrive om klubbhuset på Rå, da det er av allmen interesse at klubben har fått tilholdssted i kommunen.

To av medlemmene har lest meldingen fra Bladet Vesterålen, men fortsatt er det ingen av klubbens medlemmer som ønsker å svare.

– Ikke gjort noe kriminelt

Politiet i Vesterålen er langt mer tilbakeholden og ordknapt nå når saken har fått ei ny utvikling.

– Vi er kjent med at Powerpipes har fått seg klubblokale, er alt lensmann Per Erik Hagen i Hadsel ønsker å si om saken.

– Har politiet vært i kontakt med noen av medlemmene i Powerpipes MC Stokmarknes etter at de skaffet seg klubblokale?

– Nei, ikke så vidt jeg kjenner til, svarer Hagen.

– Har personer fra dette eller andre MC-miljøer i Vesterålen vært involvert i kriminell aktivitet?

– Nei, jeg kjenner ikke til at noen i MC-miljøene har vært involvert i slik aktivitet, svarer Hagen.