Staten sparer på lengre rullebane

Widerøefly på Stokmarknes lufthavn, Skagen. (Illustrasjonsfoto)

Widerøefly på Stokmarknes lufthavn, Skagen. (Illustrasjonsfoto) Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Staten kan halvere tilskuddet til flyruter i Vesterålen og Lofoten ved å bygge ut rullebanene på Stokmarknes og Leknes lufthavner.

DEL

Det viser en ny rapport Transportøkonomisk Institutt (TØI) har utarbeidet for Hadsel kommune og Vestvågøy kommune.

Rapporten ser på hva slags effekter lengre rullebane og større fly vil få på behovet for statsstøtte til flyruter i regionen.

Lengre rullebane ved de to lufthavnene kan gi direkterute til Oslo med turbopropellfly. Dessuten kan konkurransen øke på regionale flyruter.

Støtte

Ingen flyruter til og fra Stokmarknes lufthavn får statsstøtte i dag, mens staten bruker 30 millioner kroner på flyruter til Leknes lufthavn og 37 millioner kroner på ruter til Svolvær lufthavn.

Med å bygge rullebaner på 1.200 til 1.400 meter ved de to lufthavnene, vil de kunne ta ned fly på 50 til 76 seter.

Billigere billetter, kortere reisetid

Tidligere rapporter har slått fast at det er markedsgrunnlag for direkteruter til Oslo fra Vesterålen og Lofoten med slike fly, som vil kunne ta tre daglige rundturer. Det har også vist seg at det er samfunnsmessig lønnsomt å ut på Skagen

Det vil korte ned reisetida fra rundt tre timer, som det tar i dag via Bodø, til rundt to timer og et kvarter.

I tillegg vil billettprisene kunne bli rundt 1.000 kroner lavere enn dagens gjennomgangspriser.

Stoppe lekkasjen

Direkteruter til Oslo fra Stokmarknes vil kunne øke trafikken over Stokmarknes med 40.000 passasjerer årlig, bare ved å stoppe lekkasjen av passasjerer til Evenes. Dessuten ser man for seg økt trafikk for reiselivet.

Både fra Stokmarknes og Leknes vil direkteruter til Oslo kunne drives med balanse, med flytypen ATR 72-maskiner eller Dash Q400.

Spare 52 millioner i året

Totalt vil staten kunne spare tilskudd på rundt 52 millioner kroner årlig ved å legge til rette for slike tilbud. Dermed vil investeringer i lengre rullebaner snart være spart inn.

Og så vil flere flyselskap enn Widerøe kunne konkurrere reellt om å komme med anbud på FOT-rutene i regionen. Med anbudskonkurranse, vil prisene presses ned, ifølge rapporten.

Øke konkurransen

Bladet Vesterålen fortalte sist uke at en utredning Samferdselsdepartementet har fått utarbeidet, slår fast at FOT-systemet fungerer dårlig, fordi lengden på rullebanene ved de regionale lufthavnene i praksis ikke gjør det mulig for andre enn Widerøe å komme med anbud på ruter.

Avinor har på sin side gjort det klart at man vil se på rullebanene ved de regionale lufthavnene.

Artikkeltags