Det er ikke nok med leserinnlegg, folkemøter og møter med politikere – vi trenger at flere stiller til valg!

Hadsel kommune står i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Førstkommende torsdag skal kommunedirektøren legge frem sitt forslag til budsjett for de neste fire årene som er han forpliktet til.

I år, som alle årene jeg har vært med i politikken, begynner kampene noen få uker før budsjettet skal vedtas. Selv om vi år etter år har sagt at gode prosesser betyr at vi må starte diskusjonene tidligere. Det skaper splid mellom innbyggere, mellom etater og mellom de fire øyene. Alle kjemper iherdig for sin skole, sitt legekontor og sin overlevelse.

Som folkevalgte skal vi alltid se helheten og ta vanskelige avgjørelser. Men når disse avgjørelsene tas, er det viktig at akkurat du er der!

De siste årene har mange vært slitne og fortvilet av kampene de står i. Det skjønner jeg veldig godt.

Derfor ber jeg så innstendig nå, still til valg og meld deg inn i et parti.

Det du finner kan passe for deg lokalt. Det har etter mitt syn aldri i Hadsels historie, vært viktigere å engasjere seg, enn nå! Det bobler av engasjement hjemme i stuene hos folk, på butikken, på pauserom og i media.

I kommunevåpenet vårt er det fire ringer, og skal det fortsatt være det i fremtiden, må flere engasjere seg. Som folkevalgte skal vi alltid se helheten og ta vanskelige avgjørelser. Men når disse avgjørelsene tas, er det viktig at akkurat du er der!

Så vær så snill, hadselværing, still til valg eller meld deg inn i et parti.

Jeg garanterer deg at du blir tatt godt imot.

Går ikke til gjenvalg: – De tøffe sakene har vært en del av å låne dette vervet