– De regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distrikta. Derfor har regjeringa vedtatt å styrke rutetilbudet og redusere billettprisene i de kommende FOT-utlysningene med avtaleoppstart i 2024.

Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i ei pressemelding fra Samferdselsdepartementet onsdag.

– Det er viktig for denne regjeringa å gjøre det lettere og billigere å reise langs kysten vår. Lavere priser vil bedre hverdagen for mange på Vestlandet og i Nord-Norge. Det er mange som er avhengig av kortbanenettet, enten det er bedrifter, pendlere eller folk som skal besøke familie.

– Vi kutter prisene for de som bruker fly og kortbanenettet i hverdagen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i pressemeldinga.

• Lavere billettpriser og økt setekapasitet

I FOT-utlysningene, som kommer senere i vår, vil man gjennomføre flere tiltak:

Billettprisene på FOT-rutene er i dag regulert gjennom maksimalt tillatt billettpris, full fleksibel én vei. Disse blir halvert fra 1. april 2024 for rutene betjent med fly i Sør-Norge og Nord-Norge og for helikopterruta Værøy–Bodø fra 1. august 2024. Dette vil minske avstandskostnadene for både innbyggere og næringsliv. For å ta hensyn til en mulig vekst i etterspørselen, vil krava til setekapasitet økes der tallet på reisende er venta å stige mest.

– Jeg er veldig glad vi innfrir dette punktet i Hurdalsplattformen nå. Detaljene for hvordan setekapasiteten skal økes kommer i april når anbudet lyses ut. Vi skal se på hvordan de halverte billettprisene slår ut og det blir billigere å komme til Vesterålen. Passasjerene må kanskje planlegge reisene litt bedre når det kan bli mer rift om billettene, understreker Bent-Joacim Bentzen (Sp), som er statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Onsdag morgen møtte han Sp-ordførerne Knut Nordmo fra Andøy, Aina Nilsen fra Hadsel og Karl-Erling Nordlund fra Sortland. Møtet var avtalt for lenge siden og handlet nettopp om flytilbudet i Vesterålen.

– Nå kunne jeg innfri med en gang møtet startet, ler Bentzen.

– Vil flyselskapene som skal operere FOT-rutene ha fly nok til å innfri krav om flere seter?

– Vi bruker de virkemidlene staten har og lyser ut konkurransen. Vi har hatt dialog som så langt tyder på at det skal la seg gjøre, og så får vi se hvem som vinner anbudene, svarer statssekretæren.

Lettere å reise

– Dette var gledelig. Nå blir det mulig å komme seg rimelig rundt, og så ligger det føringer for at frekvensen ikke skal endres, sier Nordmo til Bladet Vesterålen.

– Det er jo press på kapasiteten fra Andøya lufthavn allerede i dag på noen ruter. Hvordan skal det bli?

– Det blir jo ikke mindre. Vi får se hvordan det utvikler seg, svarer Nordmo.

Aina Nilsen ser også fram til endringa fra april neste år:

– De reduserte prisene vil bety masse for folk og næringsliv. Og vi veit at kapasiteten i Vesterålen vil øke, fordi etterspørselen er så stor. Vi har jo ikke tilstrekkelig setekapasitet i dag, verken til Bodø eller Tromsø. Vi har dokumentert at etterspørselen er betydelig større enn dagens kapasitet. Så da regner vi med at den øker i neste konkurranseperiode fra april 2024, sier hun til Bladet Vesterålen.

Nyslått regionrådsleder Karl-Erling Nordlund stoler også på at setekapasiteten økes her, siden etterspørselen er stor.

– Billigere billetter og flere flyseter vil være en styrke for alle. Nå er det bare glede, sier han.

Miljøet

– Dette betyr sannsynligvis at folk i distrikts-Norge kommer til å fly mer. Hvordan ser regjeringa på miljøsida av økt flytrafikk?

– I de neste FOT-kontraktene, som lyses ut i april i år, åpner vi for et ønske om at kontraktørene går over på lav- og nullutslippsfly hvis teknologien er klar. Så kommer vi samtidig til å bruke virkemidler utenfor FOT-systemet til å framskynde de teknologiske løsningene, svarer Bent-Joacim Bentzen.

• Bedre tilgjengelighet fra Helgeland og nordover

Det har over flere år vært et lokalt ønske om tidligere landing i Bodø for rutene fra Helgeland, med tanke på mulighet for dagsreiser til universitetssjukehuset i Tromsø. Regjeringa ønsker å imøtekomme dette for å bedre legge til rette for pasienter og andre brukere av flytilbudet nordover.

• Endret rutestruktur og ny FOT-rute i Finnmark og Nord-Troms

Regjeringa legger opp til å foreta endringer i ruteopplegget i Finnmark og Nord-Troms. Styrket korrespondansekrav, færre krav til forbindelser, og ny FOT-rute mellom Kirkenes og Tromsø skal styrke transporttilbudet mellom Øst-Finnmark og Tromsø. Dette er i tråd med ønskene til Troms og Finnmarks fylkeskommune.