Medisinsk avdeling i sykehuset på Stokmarknes har ikke nok fast ansatte overleger til å dekke vaktberedskap og ivareta heldøgns øyeblikkelig hjelp-pasienter. Det går fram av virksomhetsrapporten til styret i Nordlandssykehuset Vesterålen denne uka.

Utgiftene til å leie inn legespesialister fra firma til medisinsk avdeling i sykehuset på Stokmarknes er mer enn åttedoblet på to år: I november 2020 hadde Nordlandssykehuset leid inn for 0,6 millioner kroner. I fjor økte det til 1,4 millioner – og i år er det kommet opp i 4,9 millioner kroner.

November-million

Bare i november leide medisinsk klinikk i Nordlandssykehuset inn leger for 1,3 millioner kroner: Av disse pengene gikk 0,9 millioner til leger for å holde akuttberedskapen i gang i sykehuset på Stokmarkes, og 0,3 millioner i Lofoten. Dessuten ble det leid inn leger til kreftmedisin.

Foretaket leide også inn sykepleiere for 2,5 millioner kroner. Av dem ble 1,5 millioner brukt til innleie på hjerteavdelinga i Bodø og 0,7 millioner på lungeavdelinga i Bodø, mens det ble brukt 0,2 millioner til innleie av sykepleiere på Stokmarknes og like mye i Lofoten.

Må ansette

Avdelinga for medisin på sykehuset i Vesterålen har brukt 87,6 gjennomsnittlig månedsverk så langt i år.

– De viktigste områdene for å stabilisere og rekruttere ansatte i medisinsk klinikk er legespesialister i Vesterålen og Lofoten, sykepleiere på sengepost, og intensivsykepleiere til intensiv overvåkning, framholdt direktøren for styret.

Dessuten har avdelinga mange utskrivningsklare pasienter og «betydelig overbelegg» i perioder.

Reduksjon totalt

Innleie fra firma til medisinsk klinikk totalt i Nordlandssykehuset er blitt redusert så langt i år, sammenlignet med i fjor. Men foretaket har leid inn sykepleiere gjennom firma for over 30 millioner kroner, og det er dobbelt så mye som i 2020. Dessuten er det leid inn leger for 13 millioner til nå i år, og det er også mer enn til samme tid i 2020.

Kirurgisk

Også i kirurgisk klinikk koster innleie dyrt. Klinikken har ifølge rapporten til styret jobbet med å redusere innleie fra vikarbyrå der mulig, men til tross for dette er innleiekostnaden i november økt sammenlignet med oktober. Men her er det ikke legespesialister som står for den store økningen. Den er i hovedsak knyttet til økt innleie av sykepleiere fra firma, jevnt fordelt mellom Bodø, Lofoten og Vesterålen.