Avisa skriver at de selv har vært i kontakt med pårørende og fått samtykke til å frigi navnet.

Det var søndag 22. januar at mannen ble funnet utenfor Burger King i Sortland sentrum. Parkeringsplassen utenfor Burger King og Blåbrygga ble sperret av med polititeip mens krimteknikere gjorde undersøkelser.

Politiet mente mannen måtte ha ligget ute mellom fem og syv timer før han ble funnet. Etterforskning ble satt i gang som vanlig med uavklarte dødsfall, uten at politiet hadde noen umiddelbar teori om hva som hadde skjedd. Det var ingen umiddelbar mistanke om at han hadde blitt utsatt for noe straffbart.

Bladet Vesterålen har vært i kontakt med politiet. Pressekontakt Kenneth Lauritsen forteller at politiets pårørendekontakter ikke har spurt de pårørende om å frigi navnet, og kan dermed ikke selv gå ut med navnet i skrivende stund.

Krimteknikere på plass etter funn av død mann