Klokken 07.09 lørdag morgen fikk politiet melding om brann i et bolighus på Bøstad i Lofoten.

Naboer ble evakuert

Da nødetatene kom til stedet var huset overtent. Da det var fare for spredning ble naboer til brannstedet evakuert. De har nå fått flytte tilbake til egen bolig.

Det opplyser politiet i Nordland i ei pressemelding lørdag kveld.

– Det var opplysninger om at en person muligens var inne i huset da det begynte å brenne. Personen var ikke gjort rede for og det ble satt i gang søk i nærområdet for å sjekke om vedkommende kunne ha kommet seg ut.

– Grunn til å tro at det er den savnede

– Krimteknikere fra politiet har vært inne på branntomten og det er gjort funn av en omkommet person. Politiet har all grunn til å tro at det er den savnede som er funnet. Den omkommende er en mann i 70-årene. Pårørende er varslet, opplyser operasjonsleder Ina Kristin Selfors i ei pressemelding fra politiet i Nordland.

– Politiet har på dette tidspunktet ingen mistanke om at det er straffbar handling som er årsaken til brannen. Politiet vil fortsette etterforskningen i den hensikt å finne brannårsaken, sier Selfors.