Kan politikere bestemme om skolene på Innlandet, Strønstad, Sandnes, Melbu og Stokmarknes skal driftes videre i kommunen? Ja, det kan de.

Det ser ut til at det er blitt en årlig tradisjon at administrasjon i Hadsel ser og presenterer en løsning som kommer ut i offentligheten omtrent slik; legg ned skoler og klassetrinn. Dette forslag til vedtak skaper hvert år samme negative fokus og uro for vår kommune. Deretter må politikerne bruke mye tid og ressurser på arbeidet med å berge skoler som de faktisk ikke har politiske intensjoner om å legge ned. Det finnes vel ingen politiske parti i Hadsel som har i sitt partiprogram at de ønsker å legge ned skoler. Likevel har vi samme forslag oppe hvert år, og samme runddans i Hadsel. Jeg har ikke registrert administrasjon fra de andre Vesterålskommunene sitert i avisene like ofte som i Hadsel når det gjelder forslag som ikke har politisk flertall bak seg.

I Hadsel har vi heldigvis politisk valgte representanter fra alle kommunens 4 øyer i kommunestyret. Målet med demokrati er at mennesker fra alle samfunnslag og områder skal ha mulighet til å påvirke viktig prosesser og avgjørelser i egen kommune. Etter min mening ville det vært et tap for kommunen om alle kommunens politikere var sentraliseringsorientert.

Administrasjon består av kunnskapsrike folk som har søkt en konkret jobb, og blitt ansatt i kommunen. Ansatt blant annet for å utrede, gjennomføre og følge opp politiske vedtak. Administrasjonen i kommunen kan ikke velge hvilke politiske parti som skal ha størst politisk påvirkning i kommunen.

Etter min mening har det blitt et utydelig skille mellom hva som er politisk og administrativ ledelse i Hadsel kommune. Journalistene i lokalavisen ser ut til å være veldig fokusert på hvilke prioriteringer administrasjon i Hadsel legger frem, hvordan administrasjonen vurderer situasjonen og hvilke anbefalinger administrasjon har til videre drift av kommunen.

Administrasjonen velger sin profil med bakgrunn i bunnlinja på et budsjett. Politikerne er valgt av folket for å sikre at vi har flere perspektiv med enn bunnlinja når kommunen skal gjøre viktige prioriteringer og avgjørelser. Når folkevalgte ikke er enig om vedtak, sikrer man likevel at det blir tatt avgjørelser ved å stemme i kommunestyret. Vedtakene gjort i kommunestyret er gyldig når de har flertall, og administrasjonen skal da følge opp vedtakene.

Politikerne i Hadsel er forpliktet til å levere forslag på budsjett i balanse til økonomimøtet i desember. Jeg har stor tro på at politikerne også denne gangen klarer å ha flere perspektiv med i vurderingen enn bunnlinjen i budsjettet. Forhåpentligvis beholder vi alle ringene i kommunevåpenet for fremtiden også.