Etter varsel fra et trafikkselskap, har Samferdselsdepartementet gitt Statens vegvesen marsjordre om å redegjøre for hvor stor lekkasjen i betalingssystemet Autopass er. Dette melder NRK.

Det viser seg at biler som er registrert på mindreårige kan kjøres gjennom Autopass, uten at det er mulig å drive inn betaling, om bileieren unnlater å gjøre opp for seg.

– Problemet er at det ikke finnes krav til at en ansvarlig, myndig person må betale for tjenestene bilen har tatt i bruk. Selskapene taper billettinntekter på at vi ikke kan sende faktura til de foresatte av den mindreårige, og følge opp med inkasso rettet mot disse, skriv direktør Harald Storrønning i AtB.

– Vi antar at det i flere tilfeller er gjort bevisst for å unngå å betale, skriver Storrønning til Samferdselsdepartementet.

Et hundretall ferjestrekninger har innført slik betaling, i tillegg til at det brukes i veiprising. Lødingen – Bognes, Melbu – Fiskebøl, Revsnes – Flesnes og Andenes – Gryllefjord har Autopass, som gjør kort og sedler overflødig – og reisa billigere. Men at alle bompasseringer ble helt gratis, skal ikke ha vært hensikten.