iHarstad: Føreren av lastebilen, en mann i begynnelsen av 20-årene, har status som siktet etter veitrafikklovens § 3 for ikke å ha overholdt aktsomhetsnormen.

Det opplyser politiadvokat i Troms politidistrikt, Christian Hanssen.

En kvinne født i 1986, som var alene i personbilen, omkom i sammenstøtet. Kvinnen hadde bostedsadresse i Harstad.

Politiadvokaten sier det kan se ut som at sammenstøtet har skjedd på personbilens side av veien. Det var krevende kjøreforhold og det har oppstått en ulykke.

– Ut ifra at disse opplysningene er det gjort beslag i førerkort og kjøretøy. Sjåføren av lastebilen får automatisk status som siktet, sier Christian Hanssen.

– Kvinnen ble erklært død på stedet, mens føreren av lastebilen fremstod som uskadd men sterkt preget, sier politiadvokaten.