Det er fritidsklubbene i Norge, Ungdom og fritid, som deler ut prisen, på sammenslutningas landskonferanse i dag.

Mye kan skje

Rock mot Frafløtting er kjent som Rock mot Rus si «lillesøster». Målet med festivalen er å vise at store ting kan skje i ei lita bygd– og med dette ønsker de å bevare og øke innbyggertallet. Festivalen er en musikkfestival laget av ungdom - for ungdom, midt i havgapet langt nord for polarsirkelen. Bø ungdomsklubb har lange tradisjoner med å jobbe som ungdomsarrangører.

Stadig nye

Festivalen arrangeres av nye ungdommer hvert år og i år har festivalen 30 års jubileum. Festivalen lages av ungdommer – hele festivalen på dugnad. Her settes unge i førersetet ved å medvirke aktivt. Ungdommene får ansvar og myndighet i trygge rammer, og ikke minst unik kompetanse, som de tar med seg videre i livet – som unge ledere, kulturprodusenter og arrangører.

30 år

– Rock Mot Frafløtting (RMF) ble første gang arrangert i 1992. Det har vært en fin arena for læring, mestring og opplevelser for mange ungdommer både i og utenfor Bø, heter det i forbindelse med tildelinga. I år består arrangementskomitéen av 17 engasjerte ungdommer i alderen 12 – 17 år, som vanlig med en to dagers musikkfestival i Bø. Planlegginga startet i februar i år. I høstferien var det workshop med scene-lyd- og lyscrew. Under selve festivalen var det barnediskotek/mini-RMF og konserter med lokale artister, og med Beathoven som headliner. Alt med unge ledere i alle arrangørledd.

Om klubben

Bø ungdomsklubb er en kommunal klubb i Bø – et fast, ukentlig tilbud i Bøhallen for ungdommer. I tillegg gjennomføres det en rekke arrangement, prosjekter og overnattingsturer gjennom året. De arrangerer også festivalen Rock mot frafløtting som er en to dagers musikkfestival drevet av ungdom selv.

Om Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for over 120.000 ungdommer, ansatte og frivillige i kommunale eller kommunalt støttede fritidsklubber. Vi har mer enn 670 medlemsklubber over hele landet, som vi bistår gjennom politisk påvirkning, kurs- og konferansetilbud, støtteordninger, og flere spennende prosjekt både i Norge og Europa.

Ungdom og Fritids pris deles ut for å løfte frem det gode arbeidet som skjer på fritidsklubber og ungdomshus rundt om i landet. Målet er å gi noe tilbake til de som virkelig gjør en forskjell, og vise at innsatsen blir satt pris på. I år deles prisen ut i kategoriene «Årets Fritidsklubb», «Årets Prosjekt» og «Årets Ungdomsmedvirkere». I tillegg til dette deles det ut en ærespris, der vinneren selv får dele ut pengepremien.

Årets jury har bestått av Siv Janna Glømmi, teamleder på Hamna Fritidsklubb i Oslo, Trine Ottosen fra Sola, styreleder i Ungdom og Fritids sentralstyre, nestleder Tommy Whist fra Bodø og nestleder ungdom Emil Johan Stenhaug fra Strømmen. Marit Bredesen fra Ungdom og Fritids sekretariat hadde faglig ansvar for juryen.