I helga kunne NRK fortelle om Silje Falmår, som ble utsatt for mobbing, seksuell trakassering og overgrep gjentatte ganger i løpet av førstegangstjenesten.

Til tross for at Falmår meldte fra om trakasseringa, opplevde hun at varslingene ikke ble tatt på alvor, og at hun opplevde hun ble straffet for å ha meldt fra da hun valgte å ta fire ekstra måneder førstegangstjeneste.

Det er ikke første gangen de siste årene at det er meldt om denne typen hendelser. NRK har skrevet flere artikler om lignende tilfeller i flere avdelinger i Forsvaret.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har flere ganger uttalt at det er nulltoleranse for denne typen oppførsel i Forsvaret. Det hjelper lite når kvinnene som har varslet opplever dette utsagnet mest som tomme ord.

I 2015 ble det innført allmenn verneplikt i Norge. Det betyr at alle født etter 1997, uavhengig av kjønn, kan bli innkalt til Forsvaret for førstegangstjeneste. Endringa stiller større krav til Forsvaret. Årlig er over 10.000 ungdom innom Forsvarets avdelinger til lovpålagt førstegangstjeneste.

Da er det viktig at alle føler seg trygge i hverdagen. Til NRK sier kvinnene som har varslet at de følte på utrygghet, da det ikke hjalp noe særlig å si fra om trakasseringa.

Både avdelingssjefen NRK intervjuet lørdag, og forsvarssjef Eirik Kristoffersen, vil ikke være med på at det råder en ukultur i Forsvaret. Kristoffersen vil heller karakterisere det som et kulturproblem. Han begrunner dette med at slike holdninger ikke råder over hele Forsvaret, men at det er snakk om enkelttilfeller.

Likevel, når nulltoleranse er utgangspunktet, er ett varsel ett for mye. Dessuten viser flere offentlig kjente tilfeller at det ikke er snakk om bare et enkelttilfelle. Det har skjedd flere ganger, og fellesnevneren er klønete håndtering fra Forsvarets side.

Det finnes selvsagt mange eksempler på at kvinner opplever tida i Forsvaret som god. Likevel, når det gjentatte ganger kommer presseoppslag om kvinner som opplever mobbing, trakassering og overgrep i Forsvaret, sender det ut et dårlig signal, især til unge kvinner som vurderer førstegangstjeneste og videre karriere i Forsvaret.

Selv om det er innført allmenn verneplikt i Norge er kvinnene i mindretall. Det stiller krav til Forsvaret som arbeidsgiver. Her må det tas grep, i hele organisasjonen. Selv om tilfellene ikke er veldig mange er det fullt forståelig at Forsvaret ringes ned at foreldre som er bekymret for døtrene sine. Helgas omtale etterlater ikke inntrykk av at Forsvaret er et trygt sted å være for unge kvinner, snarere tvert imot.