Et tyngre kjøretøy fikk tirsdag formiddag stopp på fylkesvei 850 ved Arnebogen, på strekninga mellom Gombogen og Flesnes i Kvæfjord kommune. Det førte til at øvrig trafikk ikke kunne komme forbi.

Ifølge trafikkmeldinga fra Statens vegvesen, var planlagt gjenåpning av veien satt til klokka 12.07.