Lørdag var arbeidere i gang med forberedelsene til å sette ut de første av flere flytebrygge-deler. Til slutt skal det bli et større flytebryggeanlegg med flere båtplasser.

– Dette var den første av tre-fire leveranser. Jobben er nå begynt med å få bryggene på plass - og det er anslått at de skal være ferdig i uke 2, om alt går etter planen, forteller havnesjef Rune Werner Monrad.