Den siste tida, Ingebrigtsen anslår de siste to månedene, har politiet mottatt flere tips fra folk som har observert at det foregår langing av alkohol til mindreårige. Det dreier seg om både sprit, øl, vin og andre alkoholholdige varer.

– Vi ser at ungdom, helt nede i ungdomsskolealder, kommer ned til sentrum etter skoletid på torsdager og fredager. Samtidig er det unge voksne og voksne som ikke gjør gode valg ved å handle på Vinmonopolet og droppe av alkoholen til ungdommene, sier Ingebrigtsen til Bladet Vesterålen.

Risikerer fengsel

Denne langinga foregår mer eller mindre åpenlyst, og ikke særlig langt unna Vinmonopolet.

– Det skjer både inne på Storsenteret – på toaletter og i avkroker, og på de andre kjøpesentrene der Vinmonopolet ikke er, sier politikontakten.

Basert på tipsene som er kommet inn, har politiet også selv vært til stede og observert at denne langinga av alkohol foregår. I disse tilfellene har det ledet til samtaler med både ungdom og foreldre.

– Det som er veldig synd, er at vi oppdager at dette stemmer ved første forsøk der vi er til stede. Det sier oss at dette er noe man ikke engang forsøker å holde skjult.

I de tilfellene der politiet klarer å koble den som langer til salget, vil politiet gå inn med straffetiltak overfor langeren. For det er straffbart å selge og lange alkohol til mindreårige.

– Det er forbudt å kjøpe brennevin til noen under 20 år og annen alkohol til noen under 18 år. Man risikerer bøter eller fengsel i inntil seks måneder, og i grove eller gjentakende tilfeller kan man få fengsel i inntil to år. Dette er jo noe man også får på rullebladet sitt, sier Ingebrigtsen.

Kan få alvorlige følger

Samtidig understreker hun at politiets hovedmål er å forebygge skadevirkningene av alkohol på barn og unge, og for dem er det ikke straffbart å motta varene som langes. Derfor skal ikke foreldre eller ungdommene det gjelder være redd for å kontakte og tipse politiet om disse sakene.

– Vi syns det er veldig uheldig at elever i ungdomsskolealder er involvert i dette, samtidig som foreldrene tror at dette er noe deres barn ikke får tak i.

– Det er jo en grunn til at man har satt aldersgrenser på kjøp av alkohol. Vi vet at barn og unge som bruker rus i ung alder oftere utsettes for ulykker, voldshendelser og seksuelle overgrep, sier Ingebrigtsen.

– I slike hendelser er det ofte sånn at både offer og gjerningsperson er ruspåvirket. Det er ikke bare jenteforeldre som bør være bekymret her, for det er tøft å få en voldsdom på seg, advarer politikontakten.

Politiet setter pris på flere tips fra publikum, som kan bidra til å sette en stopper for langinga av alkohol til mindreårige.

– Det vi har fått inn så langt er blant annet observasjoner av at alkohol overleveres til unge mennesker, og at det er veldig kortvarig kontakt. Når det gjelder betaling, vet vi jo at mye i dag skjer over Vipps.

Politiet har også opprettet kontakt med de ansatte på Vinmonopolet om saken.

– Vinmonopolet har jo et samfunnsoppdrag som går ut på å sikre et ansvarlig salg av alkohol, der mindreårige ikke får handle. De ansatte gjør en innsats for dette på innsida av butikken, så må vi gjøre en innsats på utsida ved å være til stede og observere.

Slik kan foreldre bidra

Når det gjelder å forebygge og forhindre langing av alkohol til mindreårige har foreldrene en viktig rolle, og Ingebrigtsen har flere råd til dem:

– Følg med på din ungdom, også når hun eller han er ute – enten de er hos venner, på fest eller på ei overnatting. Ha kontakt med ungdommen selv, med vennene og de andre ungdommenes foreldre. Og hold kontakten gjennom kvelden, så de kan hentes om nødvendig. Ha mest søkelys på å hjelpe de, og sørg for å være i stand til det.

– Snakk med ungdommen din om konsekvensene av å ulovlig motta alkohol, og kanskje også hva som kan bli konsekvensen for den som langer.

– Still opp som vakt på ungdomsfesten og som natteravn. Gå inn på Ungdata-tallene for din kommune og se hva som er utfordringene for unge der dere bor.

– Si til ungdommene at de må passe på seg selv og vennene sine, at de ikke må ta dumme valg, og at de må ta kontakt dersom noen har ruset seg og trenger hjelp eller har havnet i en vanskelig situasjon. Ikke forlat dem.

Ingebrigtsen ber også foreldre om å være oppmerksom på kontakt som foregår via sosiale medier. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvorvidt langinga av alkohol foregår via voksne som ungdommene kjenner fra før, eller om det avtales med voksne de ikke kjenner.

– Vi er jo kjent med at langing av andre ting foregår via sosiale medier som Tiktok og Snapchat. Derfor er det grunn til å tro at det skjer i disse tilfellene også, sier hun.