(Fremover) Tirsdag 5. september rullet vogntog gjennom Narvik sentrum med utrangert norsk krigsmateriell. 43 beltegående transportkjøretøy av typen NM199, samt 14 konteinere med reservedeler ble lastet opp på tog på Fagernes for transport til byen Rzeszów, sør-øst i Polen og 100 kilometer fra grensen til Ukraina. Til sammen donerer Norge 51 slike kjøretøy, flere konteinere med reservedeler, samt utrangerte «tolvsju» M2 Browning QCB mitraljøser til hvert av kjøretøyene.

Kunne lammet transporten

Fremover var kjent med at materiellet som tirsdag for to uker siden rullet gjennom Narvik sentrum var materiell som skulle doneres til Ukraina. Av hensyn til sikkerheten for både materiellet og for personellet som skulle håndtere materiellet, ble vi anmodet av Forsvaret om å vente med å publisere opplysningene til etter at materiellet hadde ankommet Polen. Dette har Fremover valgt å ta hensyn til.

Sjefen for (NLOGS), brigader Anders Jernberg, forklarer årsaken til at Forsvaret ikke ønsker omtale av donasjonen med sikkerheten for både personell og materiell under selve logistikkoperasjonen.

– Det er en krig som forgår. Vi ønsker at materiellet skal komme til fronten uten at det blir sporet under veis. Vi ønsker ikke å gjøre det lett for dem som vil ramme transportene, sier Jernberg som legger til at det i Polen ukentlig skjer uregelmessigheter ved at blant annet elektronikk blir påvirket av «noen».

Her kan du se en bildeserie med forsvarsmateriellet:

Bildeserie

Lastes opp for transport til Ukraina

Men at det ruller militært materiell gjennom Narvik sentrum er ifølge Jernberg ikke ensbetydende med at materiellet skal doneres til Ukraina.

– Vi har stadig transporter langs veiene og på jernbanen som skal til ulike øvelser.

Lastebil på belter

Det siste materiellet som Norge nå donerer til Ukraina vil ifølge brigader Anders Jernberg kunne sendes rett til frontlinjene. De 51 vognene som Norge donerer er vogner som hver kan transportere sju tonn med ammunisjon og utstyr.

Vognene er basert på den amerikanske M113 som ble tatt i bruk av Norge tidlig på 60-tallet. Så sent som på 2000-tallet kjøpte Norge 300 brukte amerikanske vogner som ble oppgradert og bygd om på Bjerkvik tekniske verksted. De ombygde vognene skulle dekke ulike behov som blant annet rakettpanservogner, luftvernpanservogner, sanitetspanservogner, stormingeniørpanservogner og transportvogner.

Sjefen for Brigade Nord, bigader Terje Bruøygard, beskriver vognene som Norge nå har donert som en «lastebil på belter».

– I Norge brukte vi vognene primært for å frakte artilleriammunisjon, men også mat, vann, sperremateriell og annet ingeniørmateriell.

Bruøygard forteller at oppgaven til de beltegående transportvognene er å ta over og frakte materiell videre fra der lastebilene må melde pass.

– Hvor viktig vil slike kjøretøy være for styrkene som kjemper mot russerne i Ukraina?

– Krigen i Ukraina foregår i hele bredden. Også der det ikke er veier.

– Periodevis losses det flere tusen artillerigranater om dagen. Det krever enormt med logistikk, forklarer Bruøygard.

Satt i stand i Bjerkvik og på Setermoen

Bruøygard understreker at dagens artilleristrid er mer komplisert enn gårdagens. En av årsakene er at et artilleriskyts forholdsvis enkelt kan spores når en granat er skutt.

– Når det først er skutt fra et artilleri, så må det flyttes. Da må også ammunisjonen følge etter. Derfor vil vognene som Norge nå donerer bidra til en stor fleksibilitet for de Ukrainske styrkene, forteller Bruøygard.

Han føyer til at det sjelden er én ting som avgjør utfallet i en krig, og det ikke er logistikken alene som gjør at en vinner.

– Men den gjør at en taper.

Bruøygard mener bestemt at vognene vil gi en trygghet for de som kjemper i ekstremt utfordrende operasjoner.

– Med vognene fra Norge får de logistikken som de trenger der hjullastebiler ikke har en sjanse.

Vognene som nå er donert til Ukraina brukes ikke lengre av det norske forsvaret, og er tatt ut av lagre. Før de ble donert ble de skrudd opp og gjort i stand i Bjerkvik og på Setermoen.

– Svekker donasjonen vår egen evne i tilfelle krise eller krig?

– Alt materiell som vi donerer vil gå ut over nasjonal evne, men det er viktig at vi støtter Ukraina. Donasjonen står vi enstemmig bak. Både fra etaten og fra ledelsen. Dette føler veldig riktig, understreker sjefen for Brigade Nord.

Kan settes rett inn i krigen

Oppdraget med denne siste donasjonen av utstyr til krigen i Ukraina fikk sjefen for NLOGS 5. juni i år. Anders Jernberg forteller at det har gått med mellom 9.000 og 10.000 timeverk i Bjerkvik og på Setermoen for å få vognene og reserveutstyret klart for transport til Polen.

– Det er et vanvittig stort arbeid som ligger bak. I tillegg til å klargjøre vognene er det plukket tusenvis av reservedeler – samt 12,7 mitraljøser til hvert av kjøretøyene.

I løpet av perioden har Norge også utdannet 24 Ukrainske teknikere på vognene.

Jernberg forklarer at det i tillegg ligger et stort arbeid bak en såkalt tredjelandsdokumentasjon og tolldokumentasjon der den norske ambassaden og Norges ambassadør til Polen, tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø, har vært tungt involvert.

Jernberg sier vognene som er sendt til Ukraina er i bra stand, og at ukrainerne selv har mye materiell som er basert på M113-vogner.

Saken fortsetter under videoen

Her lastes de norske kjøretøyene på jernbanevogner for videre transport til Ukraina. (Video: Forsvaret)

– Kan du anslå verdien på vognene som er donert?

– Restverdien er nok ikke så høy. Bruksverdien er adskillig høyere.

Med dagens priser på forsvarsmateriell anslår Jernberg en pris på mellom 30 og 40 millioner kroner for hver av vognene som er donert – dersom de skulle kjøpes inn nye i dag. Det ville gitt en samlet pris på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner for de 51 vognene, pluss verdien av mitraljøsene og reservedelene som følger med.

– Når vil vognene være klare til å settes inn i krigen?

– De er klare samme dag som de kommer til Ukraina – og den tiden det tar til de kommer til fronten for å settes i bruk.

– Ukrainerne er svært effektive, og de har helt sikkert en plan for hvor de kan settes inn og inngå i krigføringen.

F-16 kampfly til Ukraina

Klokken 09 tirsdag morgen slapp regjeringen en pressemelding om den norske donasjonen av de beltegående transportkjøretøyene til Ukraina

– Disse er viktige for å kunne få frem forsyninger i områder der det ikke er gode veier, uttaler forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Videre skriver regjeringen at beltegående transportkjøretøy kommer seg frem i terreng hvor hjulgående lastebiler må stoppe og at de derfor er et viktig supplement til lastebiler for å frakte forsyninger.

– Kjøretøyene har stått på lager i Forsvaret, men er nå vedlikeholdt. Vognene skal erstattes gjennom allerede planlagte prosjekter. Ukraina har fortsatt sterkt behov for militær støtte i kampen mot de russiske invasjonsstyrkene. Norge vil fortsette å støtte Ukraina så lenge det trengs, uttaler forsvarsministeren.

Norge har tidligere donert en lang rekke kapasiteter til Ukraina, som Nasams luftvern og stridsvogner. Regjeringen har også besluttet at Norge skal donere F-16 kampfly.

Les også

Kommunestyret i Øksnes avslår anmodning om å bosette ti ekstra flyktninger i 2023: Farvel, solidaritet