Da mannen møtte i retten i november, ble han dømt for fire tilfeller av kjøring i amfetaminrus, tre tilfeller av kjøring uten førerkort, ett tilfelle av kjøring med uregistrert bil, og å ha hatt kniver med seg i bilen én gang.

Den første kjøreturen han ble dømt for i denne saken fant sted 15. oktober 2021 på Myre. Natt til mandag 13. desember 2021, natt til tirsdag 22. februar i år, og 24. februar ble han også tatt for å ha ruskjørt i Sortland. To av disse kjøreturene skjedde uten at han hadde førerkort. Mannen sa seg skyldig i det meste av dette.

Mannen nektet imidlertid straffskyld for en edru kjøretur uten førerkort 17. desember 2021.

– Tiltalte var ruset da førerretten ble beslaglagt 13. desember, og han oppfattet ikke at politiet tok beslag. Tiltalte så i appen «førerkort» at han hadde lov til å kjøre bil, hevdet han.

Retten påpekte at mannen hadde sagt at han ikke samtykket til førerkort-beslaget da han ble tatt den 13.

– Det bemerkes at retten uansett skal se bort fra uvitenhet som følge av selvforskyldt rus, står det videre.

Mannen nektet også straffskyld for én av de rusede kjøreturene, da han hevdet at noen hadde hatt amfetamin i kaffen han drakk uten at han visste det. Heller ikke her ble han trodd: En sakkyndig mente det var nærmest umulig at han ikke forsto at han var ruset.

På kjøreturen 22. februar hadde han med seg fire kniver i bilen. Han nektet straffskyld for å ha båret kniv på offentlig sted, da han mente at to av knivene var verktøy, én var flaskeåpner og én var ukjent for ham. Retten mente derimot alle knivene var skarpe og lett tilgjengelig for ham.

Dommen ble på 50 dagers ubetinget fengsel, en bot på 20.000 kroner, tap av førerretten i 4 år, og inndragning av de fire knivene.

Mannens forsvarer er Rune Nielsen. Han har ikke fått snakket med klienten sin om dommen, og kan dermed ikke kommentere om den ankes.