Les også

Vi som elsket Ante

Vår lokale versjon av navnet Ante, er Ándá. Ándá er som Ante same fra reindriftsfamilie. Han bor på Iinnasuolu, eller Hinnøya på norsk. Her har hans folk drevet med reindrift i generasjoner. Men Ándá sin historie er ikke kjent for hele Norge. Selv i nærområdet er det flere som kjenner Ante bedre enn sin egen Ándá.

Dette er en konsekvens av statens fornorskningspolitikk mot samene, som rammet Vesterålen og Lofoten hardt. Heldigvis har den samiske historien og bosettingen i Vesterålen og Lofoten blitt bedre kjent, blant annet gjennom arbeidet til historiker Johan Borgås og boka Samer ved storhavet. Boka gir innblikk i en bred samisk historie, med både sjøsamer, markasamer og reindriftssamer.

Vi opplever nå en samisk oppblomstring i regionen, hvor stadig flere tar tilbake og viser sin samiske identitet. Den samiske språk- og møtearenaen Bárru på Sortland har vært en suksess og vil fra 2023 stå som fast post i Sametingets budsjett. Det lover godt for fremtiden.

Men fremdeles er det behov for å lære mer om historien til Ándá. Ándá er en av bærerne av samisk kultur og språk i regionen. Hans familie bidrar med verdiskapning, og med sunn og klimavennlig mat som verden trenger. Ándá bidrar med mattradisjoner, matsikkerhet og samisk håndverk. Han bidrar med kunnskap om utmarksbruk. Ándá ser mulighetene som byr seg, for eksempel turisme. Han er en av brikkene som gjør regionen så attraktiv både som bosted og reisemål.

Vi har behov for å lære mer om reindrifta i regionen. Om at reindriftas rettsgrunnlag hviler på alders tidsbruk. Om at bruken til Ándás forfedre har satt få synlige spor i terrenget og har variert fra år til år. Om at kilder må forstås i lys av statens fornorskningspolitikk og at samisk kultur har muntlige overleveringstradisjoner.

Vi som er vokst opp utenfor reindrifta har heller ikke det samme blikket for rein som Ándá. Jeg har vært på tur med en som Ándá. Etter turen erfarte jeg at det trente øyet til Ándá hadde observert rein som jeg ikke hadde lagt merke til.

Vi har mye å lære av Ándá fra Iinnasuolu.