På Øksnes kommunes nettsider kan man lese at det er mye virus-smitte i Øksnes for tida. Det er spesielt et mage/tarmvirus som også gir luftveisplager folk plages med.

Kommune- og smittevernlege Ellen B. Pedersen sier til Bladet Vesterålen at ikke alle undersøkelser er gjort, men at man veit fra tidligere undersøkelser at koronaviruset har forandret seg. Det samme gjelder for influensaviruset.

– Veldig smittsomt

– Nå er det gjort noen undersøkelser ved sykehusene, som viser tydelig at vi har et virus i omløp. Det gir spysjuke og luftveisplager. Det er veldig smittsomt, men ikke alvorlig farlig. Problemet er at folk går og hangler lenge. Vi har sett at mange har langvarige plager, hvor formen ikke er god, men de er ikke skikkelig sjuke heller, sier Pedersen.

Hun sier litt av årsaken til at kommunen har valgt å advare mot viruset er at folk kan bli sjuke flere ganger.

– Før trodde vi at når man hadde hatt spysjuke skulle det gå ei stund til neste gang. Nå ser vi at man kan få dette flere ganger etter hverandre. Derfor er det så viktig at man husker på renholdsrutinene for å hindre smitte, sier Pedersen.

– Betaler gjelda nå

Hun sier folk generelt har lettere for å bli smittet av slike virus nå.

– Det er gjelda vi betaler for å ha vært så isolert under koronapandemien, sier Pedersen.

Hun sier man nå ser virustilstander man ikke har sett før.

– Det er i stor grad ei koronaettervirkning. Folk har ikke den motstandsdyktigheten man hadde før korona. Det må vi bygge opp igjen. Derfor er det ikke aktuelt å anbefale isolasjon. Vi må tåle å stå i det for å bygge opp immunforsvar igjen, sier Pedersen.

– Ikke gå til legen

Kommunen anbefaler ikke smittede å møte opp på legekontoret.

– For det første fordi vi ikke ønsker smitten inn på legekontorets venterom. Der sitter det folk som ikke har alt mulig av motstandskraft. Dessuten er det ikke mye vi kan gjøre, sier hun.

– Smitten er overalt, og vi må regne med å jobbe ei stund til for å bygge opp immunforsvar etter koronapandemien.

Pedersen sier det beste middelet mot smittespredning er å være ute.

– Vær ute i frisk luft. Det er det beste middel. Ved å være ute unngår man sammenklumping, og man bygger samtidig fysisk motstand, sier Pedersen.