– Nordlandssykehuset går i grønn beredskap fredag 30. desember. Årsaken er økt tilstrømming av pasienter og mye sykdom blant ansatte. Beredskapsnivået gjelder alle sykehusene i helseforetaket, skriver foretaket i en pressemelding.

Nordlandssykehuset styrer blant annet sykehuset på Stokmarknes og i Bodø.

– Det er fullt belegg på de fleste sengeposter ved alle sykehusene og på intensivenheten i Bodø. I tillegg er det mye sykdom blant ansatte. Dette gjør at vi etablerer grønn beredskap i helseforetaket, sier administrerende direktør Sir Tau Ursin.

Grønn beredskap innebærer ifølge foretaket at det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak, og at situasjonen krever økt oppmerksomhet.

– En viktig årsak til den pressede situasjonen er at det er mange utskrivningsklare pasienter. Dette er pasienter som er ferdigbehandlet i sykehus og skal over i kommunal helsetjeneste, står det videre i meldingen.

– Vi har utskrivningsklare pasienter tilsvarende en hel sengepost. Dette fører til stort press når det er tilstrømming av pasienter som trenger sykehusinnleggelse. Vi er også bekymret for nyttårshelgen vi nå går inn i og høyner derfor beredskapen fra i dag, sier Ursin.

Driften ved laboratoriet i Vesterålen er ikke påvirket av situasjonen, og drifter slik som etablert før jul, avsluttes meldingen.