Det bekrefter stortingsrepresentant og Høyre-topp fra Nordland, Bård Ludvig Thorheim, til Bladet Vesterålen.

– I alternativt statsbudsjett fra Høyre legger vi inn 1 million kroner til prosjektutvikling for The Whale. Samtidig ber Høyre regjeringa fremme en sak for Stortinget allerede til våren, i forbindelse med revidert statsbudsjett, om den statlige delen av støtten til The Whale, sier han.

– Må komme raskt på banen

Thorheim viser til at statlig støtte til The Whale er i tråd med statsstøtteregelverket, ifølge Kulturrådet.

Samtidig ønsker Høyre at regjeringa legger fram en grundig sak om dette som beslutningsgrunnlag.

– Vi i Høyre er veldig entusiastiske for The Whale. Det viser vi med fortsatt støtte. Vi sier tydelig til regjeringa at den må komme på banen i Stortinget i denne saken, og avklare alle formaliteter så raskt som mulig. I mellomtiden gir vi et lite – men viktig – bidrag til å videreutvikle dette svært spennende prosjektet, sier Thorheim.

I fjor sommer ba han den daværende regjeringa om å bevilge 150 millioner kroner til prestisjeprosjektet på Andøya.

Det gikk ikke. Thorheim var likevel tydelig på at han ville fortsette å kjempe for prosjektet.

– Jeg skal jobbe for at dette gode prosjektet får nasjonal oppmerksomhet og prioritering, og at staten gir støtte slik at man kan komme i gang, sa han til NRK i fjor sommer.

Ble prioritert

Noen måneder senere bevilget regjeringa, i statsbudsjettet for 2022, én million kroner til å sette fart i planlegginga.

Daværende kulturminister Abid Raja (V) lovet også langt på vei å følge opp med resten av finansieringa ved neste korsvei – men det ble som kjent regjeringsskifte like etter.

Thorheim mener Støre-regjeringa nå må følge opp, og støtte prosjektet på Andøya som Erna Solberg lot seg fascinere av da hun besøkte Andenes som statsminister i 2019:

– Solberg-regjeringa utpekte kystkultur som et nytt satsingsområde i Museumsmeldinga, og ga støtte til Skrei i Lofoten, og den aller første bevilgningen til The Whale. Nå håper vi å se det samme engasjementet hos regjeringa for dette prosjektet, slår Thorheim fast.

– Glad

Høyres kulturpolitiske talsperson på Stortinget, Tage Pettersen, sier han er glad for at partiet i et stramt budsjett fant plass til 1 million kroner for videreutvikling av prosjektet på vei til en investeringsbeslutning.

Han påpeker, som Thorheim, at Høyre vil be regjeringa om å fremme en sak for Stortinget om The Whale i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.

– Høyre forutsetter at det er gjort grundige vurderinger opp mot statsstøtteregelverket for statens bidrag, sier Pettersen.

– Regjeringa må følge opp

Høyre-topp i Andøy, Matz Abrahamsen, har fulgt The Whale fra dag én. Han har sett prosjektet utvikle seg til det det er i dag, og er ikke i tvil:

– Dette er blitt et nasjonalt prosjekt, med internasjonalt snitt. Det vil gi enorme ringvirkninger for reiselivet og øvrig næringsliv – både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier han.

Abrahamsen roser hele The Whale-organisasjonen, og er glad for den solide forankringa prosjektet har sikret seg lokalt og regionalt.

– For å få dette realisert er det avgjørende at staten stiller opp og bidrar. Det må jobbes kontinuerlig med dette, og regjeringa må, som Bård Ludvig og Tage sier, forsikre seg om at regelverket følges, og at man holder seg innafor rammene for statstøtte, sier Abrahamsen.

Han er glad for at prestisjeutbygginga har støtte i Høyre.

– Jeg presenterte The Whale for Bård Ludvig for noen år siden, og vet at han har jobbet intenst med dette, både da vi var i regjering og nå i opposisjon. The Whale kan bli mye større enn vi kanskje klarer å se for oss i dag, og jeg forventer at staten bidrar med sin andel. Ansvaret ligger nå hos regjeringa, sier Abrahamsen.