Ann-Mari Nylund (53) tilbys jobb som kommunalsjef teknisk og samfunnsutvikling. Hun kommer fra lignende stilling i Marker kommune, og har i tillegg med seg erfaring fra Frogn, Oslo og Ski.

Sortland kommune mottok seks søknader på stillingen, hvorav en av søkerne trakk seg. Det har vært gjennomført intervjuer og referansesjekk av tre meget godt kvalifiserte søkere. Den som først ble rangert øverst av disse tre, valgte å trekke sitt kandidatur i sluttfasen. Dermed var det to kandidater igjen – og kommunen har nå landet på å tilby Nylund den viktige lederjobben.

– Vi har en intern søker som gjør en god jobb for Sortland kommune, og vi har en ekstern søker med både fagkompetanse og erfaring fra tilsvarende stillinger i både store og små kommuner på Østlandet, sier hun i ei pressemelding.

Ann-Mari Nylund er i dag virksomhetsleder teknikk, plan og miljø i Marker kommune. 53-åringen har tidligere vært enhetsleder samfunnsutvikling i Frogn kommune og har 12 års erfaring fra lederstillinger i Oslo kommune – sist som avdelingsdirektør.

Den interne søkeren Brynjulv Øverby (64) jobber i dag som enhetsleder prosjekt og utvikling, og er for tiden konstituert i stillingen som kommunalsjef, etter Terje Kili.