Bladet Vesterålen ønsker å løfte fram en person som har markert seg i året som er gått. Nå trenger vi forslag til gode kandidater.

Årets navn er en som fortjener heder og ære. Vet du om noen som har betydd noe ekstra i sitt nærmiljø, en som har gjort noe særegent eller som har gjort en ekstra innsats?

Personen kan være han eller hun som alltid stiller opp for andre, som jobber og står i på dugnad etter dugnad, eller som strekker seg ekstra langt for at nærmiljøet skal være godt å leve i.

Foreslå din kandidat her!

En god kandidat kan også være en som har skapt noe, startet for seg selv, skapt arbeidsplasser eller på andre måter tatt sjanser.

Årets navn kan også være noen som inspirerer, som har stått i stormen, våget å ta upopulære avgjørelser. Det kan være en som har vært gjennom en vanskelig situasjon, overvunnet hindringer og på den måten vært et forbilde for andre.

Eller det kan være en person som har utvist stort mot, som har reddet noen, tatt risiko og satt egne behov til side for å hjelpe andre.

Kåring

Forslag til kandidater kan sendes til oss på epostadressen red@blv.no. Siste frist for å komme med forslag er onsdag 23. november.

Etter å ha fått inn forslag, vil vi plukke ut en håndfull kandidater fra hele Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord, som leserne kan stemme på.

Fram mot jul vil hver av dem bli presentert i avisa, og en avstemming vil ligge på vår nettside.

Vinneren vil bli kåret til jul.