Vi er midt i den kalde, fine og hektiske tida. Skrei for milliarder passerer utenfor Vesterålen, og hundrevis av fiskere og mange mottaksanlegg skal tjene inn en stor del av årsinntekta i løpet av noen korte uker mellom uværsramlingene. Men det årlige fiske-eventyret har hatt ei mørk side.

Fiskebrukene klarer normalt ikke å ta unna all den flotte fisken som kommer på land uten ekstra hjelp. Det har de gjennom flere år løst med å leie inn sesongarbeidere, gjerne fra Øst-Europa.

Under vinterfisket i fjor ble det oppdaget at sesongarbeidere ved enkelte bruk jobbet over 19 timer om dagen, over lengre perioder, uten lovpålagt kviletid. Det var blant funnene A-krimsenteret i Nordland gjorde da de undersøkte 14 ulike bedrifter i sesongen, blant annet i Vesterålen. Det ble gitt bøter på 800.000 kroner for omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Forholdene for utenlandske sesongarbeidere har vært enda verre, med kummerlige boforhold og lønnsdumping. Men det er ingen trøst, og slett ingen unnskyldning. A-krimsenteret, som er et samarbeid på tvers mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten, skal ut på nye kontroller, og leder Kurt Kolvereid Jacobsen forventer å se bedring blant fiskebrukene.

De fleste følger reglene, og bruddene på arbeidsmiljøloven i mottaksanleggene er blitt færre. Men det er ikke bra før alle er på rett side av loven. Derfor ber senteret om tips fra publikum hvis man har grunn til mistanke om ulovligheter, eller slurv med helse, miljø og sikkerhet.

I år er det å håpe at alle utenlandske gjestearbeiderne i sesongen blir tatt imot som de skal, og at A-krimsenteret kan konstatere at det ikke skjer lovbrudd i fiskemottakene.

Så lenge noen kan komme seg unna med å sette sesongarbeideres liv og helse på spill, eller la dem gå på dumpinglønn, undergraves de som vil drive seriøst og ordentlig. Det skal aldri lønne seg å behandle mennesker uverdig og lovstridig. Det ødelegger også glansbildet av den norske fisken fra det reine, klare havet og de naturskjønne fiskeværene.

Viktigst er det likevel at folk skal tas vare på. Det er et paradoks hvis vi viser stor omsorg for flyktningene fra krig, uten å vise omsorg, skikkelighet og redelighet for mennesker fra naboland som kommer hit for å arbeide.

Hvis vi ikke kan ta imot fisken på en ordentlig måte, hvorfor skal vi gjøre det da?