Enoksen tredde nylig inn i styret til det nyfusjonerte kraftselskapet Nordkraft. Selskapet eies i hovedsak av kommunene i aksen mellom Harstad og Narvik, i tillegg til nykommerne Hadsel og Andøy.

Nyskapningen blir en gigant i nordnorsk næringsliv, verdsatt til ca. syv milliarder kroner, og med omsetning nær en milliard. Selskapet blir helt sentralt i fornybarutvikling og elektrifisering i Ofoten, Vesterålen og regionen rundt Harstad. Man skulle tro det var viktig for selskapet og eierne at de fremstår fremtidsrettet.

I forberedelsene til siste fusjon har det selvsagt vært diskusjoner og forhandlinger, også rundt styreverv. Kompetansen til medlemmene er viktig for å styrke selskapet, og den avgåtte ministerens plass trekkes særskilt frem i pressemeldingen selskapet sendte ut.

Dette skjer få måneder etter eksstatsrådens famøse avgang, men Nordkraft mener det nettopp er Enoksen som skal bidra til å bringe det suksessrike selskapet til enda nye høyder.

Det er hevet over enhver tvil at Enoksen er en ringrev, både i regionen og nasjonalt. Hele tre ganger har han vært statsråd, i tillegg til å inneha en rekke andre større verv og stillinger i norsk politikk og næringsliv. Han har utvilsomt kompetanse og han har nettverk.

Men Enoksen var også den femti år gamle gifte statsråden som hadde et forhold til en 18 år gammel skoleelev som ville lære mer om politikk. Enoksen kalte seg for hennes seksuelle mentor.

Ministeren holdt forholdet til kvinnen varmt over år, ikke minst med turer til Stortinget. Der fikk hun møte andre profilerte politikere, og kjøre i regjeringsbil, et transportmiddel som er ment for sikkerhetskjøring og ikke som privatsjåfør til bruk i statsråders kjærlighetsliv.

Enoksen skal ha forespeilet skoleeleven en mulig sommerjobb på Stortinget. Ubalansen i maktforholdet mellom de to var uomtvistelig.

Det klamme grepet Enoksen hadde på jenta ble først kjent for omverden i vår, etter at hun ikke lenger klarte å holde på den vonde hemmeligheten. – Det er ikke riktig at jeg skal bære på det, når han brukte makta si og sin posisjon til å få det han ville, sa kvinnen som nå er i tredveårene, til VG.

Det var først da Enoksen gjorde comeback i politikken og ble utnevnt som forsvarsminister i Jonas Gahr Støres regjering, og etter at en annen kvinne varslet om en sak om han fra tidlig 2000-tallet, at kvinnen stod frem med sin historie.

Det kan virke som Nordkraft har glemt, eller enda verre; ikke mener statsrådens sorti var av den alvorlige sorten, når denne mannen allerede nå tilbys et av de gjeveste styrevervene i Sør-Troms og nordre Nordland.

Finnes det virkelig ikke andre kandidater som heller kunne egne seg til å innta vervet i selskapet?

Nordkraft skriver på sine nettsider at de vil skape vekst, utvikling og begeistring i by og bygd. Og at de vil trekke til seg lokale ungdommer, og nye talenter til regionen. Det er vel og bra.

Men det virker som det dypest sett er viktigere for selskapet å pleie gode relasjoner med nettverksbyggere enn å ta tyren ved hornene.

Distriktene i nord trues av fraflytning. De trenger sårt unge voksne. Kraftbransjen, som vil lede an i det grønne skifte, ønsker vel herunder også flere kvinner. Det mannetunge styret til Nordkraft, med 75 prosent menn, har i så måte helt klart forbedringspotensiale.

Det er slett ikke sikkert at 25-årige nyutdannede ingeniører og økonomer fra nord, synes at Nordkraft er selskapet som lever mest i takt med tidsånden. For hva slags signal gir et av de største selskapene i regionen når de serverer et eksklusivt styreverv til opphavet av årets mest omtalte metoo-skandale i landet?

Det nye styremedlemmet har passert nåløyet til alle de offentlige eierne, kommunene i regionen, kort tid etter han måtte forlate en av landets viktigste poster. Er det en belønning som kommunepolitikerne synes er greit?

Hva synes moderne kvinner og menn som fremover også her nord må forberede seg på høyere strømpriser? Skal de være trofaste til en regional kraftleverandør som knytter til seg en person som måtte gå fordi han misbrukte sin makt?

Kvinnene som i mange år slet med kvaler på grunn av hendelsene med Enoksen, må igjen se at han trer frem i manesjen, kort tid etter oppvasken fra i vår. Som om ingenting er skjedd.

Det skal selvsagt være lov å reise seg, selv etter en skandale av det format Enoksen stelte i stand. Men alt til sin tid. Det er ikke synd på sekstiåtteåringen, han har til salt i maten. Han driver et nystartet selskap fra heimplassen på Andøya. Og han kan heve alderspensjon, om han vil.

Nylig fikk Odd Roger Enoksen ett års saksforbud av Karantenenemnda. Årsaken er at Enoksens firma skal drive med saker som var under hans ansvarsområde som forsvarsminister, og derfor ikke kan involvere seg i forhold knyttet til Forsvarsdepartementet.

Men eksministeren kan ta seg verv i andre bransjer, uten problem. Kraftbransjen tar imot med åpne armer. De trenger kanskje en mentor.