Dette mener jeg ikke står i stil med tidligere ledere hvor Bladet Vesterålen fremhever Andøya Flystasjons nedleggelse som en katastrofe og milliardsprekken Evenes som nasjonal tragedie.

Jeg er enig med BLV i dette. Jeg mener derfor det vil være riktig at man ja, stiller seg bak økte bevilgninger til forsvaret, men vi skal således aldri glemme sviket som nettopp forsvarsministeren og hans parti fullførte ved å ikke kjempe for Andøya under Hurdalsforhandlingene, og senere stemte mot SVs forslag om å reversere nedleggingforslaget. Alt dette uten noen fornuftig forklaring.

Hvordan kan vi vite at de ikke putter nye milliarder i et nytt prestisjeprosjekt? Så nei, jeg stiller meg ikke bak Sp, men jeg stiller meg bak forsvaret og håper på fornuft. Vi må nå øyeblikkelig sørge for å beholde MPA-personell på Andøya. De nye flyene flyr like godt om ikke bedre fra Andøya. Jeg håper at situasjonen vi nå står i, viser hvor sårt vi behøver Andøya og Kystvakta på Sortland. Sett sammen med havneutbedringen i Andenes Havn, vil Vesterålen utgjøre en sterk beredskaps- og forsvarsenhet.

Det er viktig at vi nå slutter å kjempe for håpløse prestisjeprosjekter, og bruker kreftene på å beholde og utvikle det vi har.

En budsjettvinner alle bør stille seg bak