iHarstad: FAU har både i referat og sitt høringsinnspill gitt klart og enstemmig uttrykk for sitt ønske om at ny nærskole for elevene bli Sigerfjord skole, i Sortland kommune. Det forteller FAU-medlem Erwin Jacobsen som representerer et samlet foreldreutvalg.

De stiller spørsmål om hvorfor foreldrenes ønske ikke blir hørt av administrasjonen?

– Vi har fått bekreftet at det ikke ligger økonomiske motiv bak. Så hva er årsaken? Hvorfor blir foreldrenes ønske på denne måten oversett og neglisjert? Det sterke ønsket fra kommunen om å overse foreldrenes ønske om Sigerfjord som nærskole fremstår som svært merkelig.

Gode grunner

Det uttrykkes i innstillingen fra foreldrene at barnas beste er at alle elever fra Gullesfjord skal samles og forenes på Strand skole.

– Vi kan forsikre om at vi i foreldregruppen nettopp har vurdert våre barns beste. FAU vedtaket var enstemmig i å ønske Sigerfjord som vår nærskole. Det er gode grunner til at vi ikke ønsker at de skal gå på Strand skole.

Dersom Kommunestyret torsdag vedtar å definere Strand som nærskole, kan en konsekvens bli at administrasjonen på ny må behandle og godkjenne en hel rekke søknader om enkeltvedtak om flytting fra Strand til Sigerfjord.

– FAU ber enstemmig og ærbødigst, kommunens administrasjon og politikere om å ivareta FAU`s ønske i denne saken, sier Jacobsen på vegne av foreldrene.

Vil ha vurdert skolebygget for mulig framtidig bruk

Beholder høyt elsket barnehage – litt til

Det ligger an til at kommunen beholder barnehagedelen på Flesnes ett år til. I dag går det kun to barn der.

– Foreldrene er strålende fornøyde men ser mørkt på å kjøre barna til Sortland hvis man legger ned.

Neste år går ett barn ut av barnehagen. Da innser foreldrene at det er kroken på døra.

– Du kan ikke ha ett barn gående der alene.

Jacobsen omtaler tilbudet som finnes i dag fantastisk. Det er få steder hvor man har barnehage med eget basseng og uteområde.

Les også

Ønsker Sigerfjord som Flesnes skolekrets nye nærskole