Equinor planlegger å bygge ut Wisting-feltet helt nord i Barentshavet. Feltet ligger 30 mil fra Finnmarkskysten, og vil om det blir utbygd, bli det nordligste oljefeltet på norsk sokkel. Feltet er planlagt å komme i drift i 2028, og det er antatt at det kan produseres ved feltet i 30 år.

– Vi er veldig mot dette oljefeltet. Det strider mot alle våre prinsipper, sier Vegar Reinholtsen i Vesterålen SU.

Sammen med AUF skal de delta på demonstrasjonen mot oljefeltet på Sortland torg lørdag. Demonstrasjonen er et initiativ fra Besteforeldrenes klimaaksjon.

– Det er en nasjonal demonstrasjon, hvor Besteforeldrenes klimaaksjon bevisst har søkt sammen med ungdomspartiene og ungdomsmiljøvernorganisasjonene, for å vise at vi er solidariske med den oppvoksende generasjon, sier Wenche Cumming.

– Brudd med Paris-avtalen

Vegar Reinholtsen skal holde appell på lørdag, og han sier det er mange grunner til å være mot det nye oljefeltet.

– For det første er oppstart av Wisting-feltet et brudd med Paris-avtalen. Det er anslått at feltet skal være i drift i 30 år, og det betyr drift åtte år etter vi skal være klimanøytral.

– For det andre blir store deler av kostnadene finansiert med våre skattepenger, og det mener jeg er feil når det er så tydelig feil med tanke på fremtida. Denne etableringa vil være dårlig for klimaet, og det kan påvirke den norske regnskogen, sier Reinholtsen.

Han legger også til at et slikt oljefelt må få tilført energi fra fastlandet, noe som også vil bli veldig kostbart.

– Vil bøte på skaden

Wenche Cumming i Besteforeldrenes klimaaksjon sier årsaken til at Wisting-feltet er valgt ut, er at det er et eksempel på politikk som ødelegger framtida.

– Det skader ikke bare klima og miljø i Norge, men over hele verden. Derfor oppfordrer jeg unge og besteforeldre til å stille på demonstrasjonen. Dette handler om framtida vår, sier Cumming.

– Vi som er vokst opp etter krigen har bidratt mest til klimagassutslippene, uten å være helt klar over det. Det er framtida vi sloss for, og vi gjør det vi kan for å bøte på det vi har vært med på, sier Cumming.

Vegar Reinholtsen poengterer at aldri før har et oljefelt blitt stoppet så langt i prosessen, og aldri før med klima som bakgrunn.

– Det er bare politikerne og Stortinget som kan stoppe dette, og det er ikke for sent, sier Cumming.

– For framtida

Nikita Nilsen og Kaja Godvik sitter i Klimarådet ved Sortland videregående skole.

– I og med at drifta skal pågå åtte år etter vi skal være klimanøytrale, sier staten indirekte at vi ikke har planer om å møte det målet. Det er for dårlig, sier Nilsen.

Kaja Godvik skal holde appell på lørdag, og sier hun er glad Klimarådet ble invitert til å være med.

– Dette er framtida. Den er det verdt å demonstrere for, sier hun.