– I fylkesrådets forslag til budsjett og økonomiplan, ligger det syv millioner kroner til gjennomsnittsmåling på fylkesveg 82 i Hadsel kommune. – Dette kommer opp allerede neste år, forteller fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande, i ei pressemelding.

Onsdag legges forslaget fram for både budsjett og økonomiplan for Nordland fylkeskommune. Om fylkespolitikerne sier seg enig, blir det nye fotobokser på fylkesvei 82 i Hadsel kommune.

Vi snakker gjennomsnittsmåling, av samme type som man allerede finner nordøst for Skagen på samme fylkesvei. Disse blir imidlertid på Hadseløya – nærmere bestemt mellom Melbu og Stokmarknes. Dette er ei strekning der politiet flere ganger har tatt råkjørere.

– Så fort som mulig

– Jeg har ikke oversikt over nøyaktig hvor på strekninga fotoboksene vil komme. Men meningen er å komme i gang med dette så fort som mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Thor-Wiggo Skille til Bladet Vesterålen.

– Dette er et viktig trafikksikkerhetsprosjekt. Selvsagt fordi vi ser en økt trafikkmengde i sommersesongen, men dette vil være viktig for alle som bor i regionen, og som opplever at det kjøres vel fort i området. Aller viktigst er nok dette uansett for de som bor langs strekningen mellom Stokmarknes og Melbu, sier fylkesråd Monika Sande i pressemeldinga.

– Endelig

Hadsel-ordfører Aina Nilsen gleder seg over innstillinga. Hun viser til at kommunen lenge har vært opptatt av å få ned farta på bilistene mellom Stokmarknes og Melbu.

– Denne saken har vi jobbet lenge med, sammen med politiet. Automatisk trafikktelling er pekt på som det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket på strekningen. Nå kommer det på plass og vil bedre trafikksikkerheten for de som ferdes langs strekningen og de som bor der, skriver hun til Bladet Vesterålen.

Hun har blant annet videresendt en e-post til fylkeskommunen fra september 2021, der kommunen slo fast at andre tiltak ikke hadde fungert.

– Hadsel kommune har fulgt anbefalingene i fartsmålingsrapporten opp gjennom politirådet. Vi har ikke oppnådd ønsket effekt, og ber derfor om at det settes opp automatisk trafikkontroll på strekningen Melbu-Stokmarknes, fortrinnsvis Inbjør-Vangen, skrev Nilsen da.

– Nokså sikkert

Sande viser i meldinga til at 2022 har vært et krevende år, med en betydelig økning i antall omkomne langs veiene i Nordland.

– Det setter tingene litt i perspektiv. Det er ingen hemmelighet at budsjettprosessen har vært krevende, med en prisvekst som har gjort det utfordrende å få budsjettene til å gå i hop, og prosjekter som skyves på. Dette er en type trafikksikkerhetstiltak som er dokumentert å ha stor effekt. Derfor har vi nå foreslått dette inn i økonomiplanen, og det vil nokså sikkert bli vedtatt av fylkestinget i desember, avslutter Sande.