Statsbudsjettet ble en stor skuffelse for Andøy. Det var ingen spor etter løftene om havneutbygging på Andenes, eller satsing på reiselivet, i form av prestisjeprosjektet The Whale. Nå vet ingen om, eller eventuelt når, den etterlengtede havneutbygginga kommer. De private investorene i The Whale teller på knappene, og det planlagte opplevelsessenteret risikerer å ta samme vei som løftene fra Ap og Sp: Til ingenmannsland.

Det er oppsiktsvekkende nok at to regjeringspartier som har vært så tydelige på hva de skulle levere i Andøy, knapt klarer å få til noe som helst. Like oppsiktsvekkende er tausheten fra partienes stortingsrepresentanter fra Vesterålen. Ap og Sp fikk samlet nesten 70 prosent av stemmene i Andøy, og 50 prosent av stemmene i de øvrige vesterålskommunene i stortingsvalget i 2021. Det bidro til at både Karianne Bråthen (Ap) og Willfred Nordlund (Sp) i dag har Løvebakken som arbeidssted.

Etter at regjeringa og SV ble enige om statsbudsjettet, har Karianne Bråthen (Ap) uttrykt tilfredshet med at regjeringa gikk med på SVs krav om å videreføre støtten til den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, som Ap og Sp opprinnelig ville kutte. At SV fikk gjennomslag for å videreføre ESA-støtten er svært viktig for norsk romindustri – og for Andøya Space. Men det er en nasjonal sak, ikke en del av den varslede Andøya-pakken.

Willfred Nordlund (Sp) har uttrykt tilfredshet over pengedrysset havbrukskommunene får fra Havbruksfondet. Det er ikke uten grunn, for Hadsel får 27 millioner, Sortland 21 millioner, Øksnes 20,5 millioner, Lødingen nesten 16 millioner, Kvæfjord 14,5 millioner og Bø nesten 12 millioner. Andøy får også 2,3 millioner. Men som videreføringa av ESA-støtten, er ikke Havbruksfondet en del av Andøya-pakken regjeringa har lovet.

Utover disse to sakene, som selvsagt er viktige for Vesterålen og Andøy, har stortingsrepresentantene fra regionen vært ganske tause. Et havneprosjekt som tilsynelatende har seilt avgårde og et reiselivsprosjekt som står i fare for å bli skrinlagt, hadde trengt tydelig støtte fra regionens stortingsrepresentanter i regjeringspartiene.

Ingen vet heller hva som skjer med det varslede Andøy-fondet på 250 millioner kroner, som kommunen skulle få «uten at det skal føre til avkorting av andre tilskudd til kommunen eller hindre tilgang til andre midler». 100 millioner kom på kommunens konto før jul i fjor, men 150 millioner gjenstår.

I regjeringas Andøya-pakke ble det også lovet ei ytterligere satsing på romindustrien. Som Bladet Vesterålen fortalte denne uka, har Andøya Space Education søkt Samskap om støtte til Norwegian Space Academy, som kan gi store ringvirkninger lokalt, fordi man ikke har lyktes i å få finansieringshjelp fra staten.

Hva skjer egentlig med Andøya-pakken? Kommer havneutbygginga? Vil Ap og Sp foreta seg noe for at The Whale ikke skal ryke? Kommer resten av pengene til Andøy-fondet? Vil Ap og Sp bidra til at man får maksimalt med ringvirkninger fra satellittbasen og øvrige prosjekter i Andøya Space? Hvis svaret er ja på noen av spørsmålene: Når?

Usikkerheten er stor. Kan kanskje våre egne på Stortinget bidra til litt klarhet?