– Vi i Langøya rideklubb planlegger et sett med seks rideklubbdager i løpet av 2018 for å forsøke å blåse mer liv i rideklubben – i samarbeid med Sortland videregående skole avd. Kleiva, går det fram av et tilsendt skriv.

Alle nysgjerrige er velkommen til rideklubbdag, der en også vil lodde interessen for ridekurs og øvrige aktiviteter.

Informasjon

Børsting/stell av hest, ridning med leier, informasjon og enkel kafé er ingredienser på første rideklubbdagen.

De øvrige fem rideklubbdagene vil inneholde mye det samme, men en vil tilpasse nivået til deltagerne.

Tre før og tre etter

– Vi satser på tre rideklubbdager før sommeren, og tre etter sommeren, fremgår det av skrivet, sendt av Kristine Guldhaugen.