– Venstre har gjennom sine representanter i Gullesfjorden i flere sammenhenger tatt opp problemene og utfordringer knyttet til omsorgsboligene. Kvæfjord kommune må erkjenne sitt ansvar også for dette bosentret, på lik linje med bosentrene på Borkenes, skriver Meyer i en interpellasjon til kommende kommunestyremøte.

– Det gjelder først og fremst snømåking under store snøfall. Dette bør komme i orden, og inngå i beskrivelsen av anbudet for brøyting, eller være et spesielt anbud knyttet til behov som kan oppstå ved bosenter i Langvassdalen, mener Meyer.

Kommer seg ikke ut

– I vinter har beboerne hatt store problemer ved store snømengder, og trenger mer hjelp til å få brøytet vei til leilighetene og fjernet snø, slik at de kan komme seg ut av leilighetene. I tillegg må de ha tilgang til avfallsboksene som er nedsnødd. De eldre som er beboere på omsorgssentret i Gullesfjord er ikke i stand til å fjerne snøen for å komme seg ut, mener Meyer.

– Brøytingen som utføres skjer ofte på slutten av dagen. Beboerne er da innestengt i deler av dagene med store snøfall, og det kan bli problemer ved akutte situasjoner.

Han nevner også at rent vann til disse omsorgsleilighetene har manglet i flere måneder.

– Det er fortsatt ikke ordnet. Vaskemaskiner har tatt skade av vann som er sterkt forurenset av jernholdig vann.

Beboerne skal føle seg trygge

– Omsorgsboligene i Langvassdalen fyller et behov på linje med øvrige kommunale omsorgsleiligheter, og bør nyte godt av tilsvarende tjenester, påpeker Meyer.

Omsorgsboligene leies i dag ut til beboere som ikke lenger kan bo i egne hus. Dette er på lik linje med leilighetene på Borkenes bo- og servicesenter (BOAS) og Miniboas på Borkenes.

Meyers forslag til vedtak i kommende kommunestyre er at anbudet for brøyting og andre utfordringer knyttet til tilgjengeligheten til de kommunale omsorgsboligene i Langvassdalen blir utformet på en god måte. Beboerne skal føle trygghet med at brøytingen blir gjennomført tidlig på dagen, og at snøen blir fjernet foran inngangene og ved avfallsboksene ved behov. Ordningene må ha samme kvalitet som ved de andre kommunale bosentrene.