Han har lagt ut en video fra kjøreturen som han også har sendt fylkeskommunen, men tilføyer at å kjøre på veien er langt mer dramatisk enn det fremgår av filmen. Jeg har både sett filmen og kjørt veien og kan si meg enig med ordføreren. Veien kan ikke beskrives, den må oppleves.

Sture Pedersen kjører den dårlige vegen fra Eidet og utover mot Hovden.

For et års tid siden beskrev jeg mine opplevelser både i Bladet Vesterålen og i henvendelser til fylkeskommunen. Fra sistnevnte fikk jeg klart og entydig svar at det i transportplanen ikke var prioritert noen tiltak ut over vanlig vedlikehold, det vil si lapping av hull og liknende. For tiltak i Bø kommune var det for perioden 2022-2027 bare avsatt penger til fullføring av Ryggedalstunellen og en gang- og sykkelvei fra Eidet til Asterset på noen hundre meter. For perioden 2028-2033 var det ingen prioriterte veiprosjekter i Bø. Fremtidsutsiktene for de 20 kilometrene vei fra Eidet til Hovden er altså bekmørke.

Som nevnt må veien oppleves. Selv har jeg kjørt personbil mange steder i landet både sommer og vinter, på alt fra riksveier til gårdsveier, men tilstander som veien til Hovden har jeg bare opplevd på kjerreveier i vårløsningen. Da jeg for noen dager siden kjørte til Hovden, nådde jeg igjen en minibuss-drosje som sneglet seg frem i ca 20 km/time. Det var antakelig en skolebuss og sjåføren var vel med god grunn engstelig for at ungene skulle skade seg.

Strekningen fra Sandvika til Nykvågen er aller verst, men hvor som helst ellers risikerer man at det plutselig er dype hull som dukker opp straks man har følt seg trygg nok til å øke farten til 50 km/t. Det går ut over sårbare deler på bilen.

Jeg har spurt meg selv om hvorfor behovet for utbedring av denne veien ikke når opp i konkurransen med andre tiltak og kan ikke se annen grunn enn at det berører ikke så veldig mange. Lite trafikk medfører mindre krav til veibredde, kurver osv, men selve veilegemet må i alle tilfelle være farbart. I tillegg til de fastboende i Gustad, Nykvågen og Hovden brukes veien av gjester på to små reiselivsbedrifter, en restaurant og sist men ikke minst en betydelig fiskeribedrift i Hovden og Nykvåg med regelmessig behov for trailertransport, særlig i vintersesongen.

Hvordan tilstanden vil utvikle seg fremover til 2033 er ikke lett å forestille seg. Ut fra egne opplevelser kan jeg si at hvis forfallet fortsetter i samme tempo, vil man om noen år måtte gå over til terrenggående kjøretøy eller tilbake til sjøveis transport i vintermånedene.