Essensen i innlegget oppfattes så aller nådigst som motstand mot å utvikle et tomteområde på østsiden av riksveien til næring. Men retorisk er det noe spesielt, humor, sarkasme, eller et forsøk på å «ta mannen» og ikke ballen – som det sies på fotballspråket.

Et tilsvar til historikeren og læreren, herren Johan føler vi er på plass. Ikke fordi han er motstander av våre planer i å utvikle vår eiendom, noe han selvfølgelig er i sin fulle rett til. Men fordi hans innlegg består av faktum-feil. Slike feil oppstår når skribenten, læreren og historikeren ikke har gjort sin hjemmelekse på innhente korrekte opplysninger og/eventuelt bevisst ønsker å tilpasse en argumentasjon sitt virkelighetsbilde. Det siste ville være å definere Johan som uærlig og frekk, mens det å ikke gjøre sin hjemmelekse holdes åpent til allmenhetens vurdering. Dog vil det være et noe spesielt stempel for læreren og historikeren herren Johan å få på seg, vil vi tro.

Johan, det er feil at Statens vegvesen satte foten ned. Statens vegvesen har ønsket prosjekt på østsiden av riksveien velkommen. Johan, ved et enkelt kildesøk en god historiker verdig kunne du finne ut hva byplanen sier om området (byplanen er tilgjengelig på Sortland kommunes hjemmeside).

Johan, presenterte planer tar utgangspunkt i vedtatt byplan og er befestet i dagens realiteter. Det du hevder er faktum feil.

Johan, karma betegner filosofien rundt handling, gjerning og årsakssammenheng mellom årsak og virkning. Din definisjon er faktum feil og tilpasset et billig, i beste fall dårlig poeng som utstråler dårlig karma.

Johan, Karma Gruppen har ikke et selskap som driver utvinning av kryptovaluta. Dette faktum feil.

Johan, østsiden av sundet har ikke fullverdige alternativer for næringsområder.

Johan, ditt siste poeng med grunnforhold og problemer med tungsjø er dessverre også feil.

Det er, ikke av oss, men av fagfolk på geologi, vær og vind laget en utførlig rapport som slår fast at din spekulasjon ikke er rett. Ved et lite kildesøk i sakens dokumenter ville herren Johan også fått dette bekreftet. Men kanskje det ikke passet slik?

Ditt forslag om å se nærmere på området mellom Åserøya og Dalsand/Kjerringnes trenger ikke å være gærent. Hvorfor du skjemmer forslaget med å dra inn reindrifta og at Sigerfjord skal være et fy-ord vitner igjen bare om en spesiell uttrykksmåte som vi uten cand. philol-tittel sliter litt med.

Hvis noen oppfatter tilsvarets form samt overskrift som noe spesiell er dette et forsøk på å tilpasse seg Johan Ingvalds uttrykksmåte. Navnet Johan stammer fra Johannes som er en latinsk form av det greske Loannes. Loannes er fra hebraisk og betyr «Gud er nådig» (et usaklig sidepoeng: navnet var på topp i 1880 og har siden hatt en synkende popularitet).

Les også

Strand Panorama? Ei utbygging langs stranda vil ødelegge det

Uten forkleinelse for alle de som heter Johan. Kjenner flere med samme navn som er både hyggelig, saklig og etterrettelig. Vi har også valgt å titulere deg med fornavn. Ikke for å være uhøflig men mest for at vi som innbyggere av Sortland og brukere av samme tjenester, ikke skal bli tatt til inntekt for å drive en snål form for hersketeknikk i lokalavisa.

Skulle vi ha feilet i vår uttrykksform vil vi være de første til å be om tilgivelse, samt be om en nådig behandling. Vi er amatører på dette feltet.

Med god Karma ønskes Johan Ingvald en god helg.