Den store politiske strøm-snakkisen de siste månedene har vært strømmangel i Vesterålen og Lofoten, spesielt til næringslivet – der det har kommet beskjeder om at man er nødt til å si nei til utbygginger fordi det ikke er nok kapasitet.

Nå reagerer konstituert fylkesrådleder Svein Eggesvik og fylkesråd Linda Helen Haukland på en bekymringsmelding som er sendt fra Lofoten næringsforum, angående strømlinjene til Vesterålen og Lofoten.

– Eggesvik og resten av fylkesrådet stiller seg bak brevet som er stilet til regjering og relevante aktører, inkludert Statnett, står det i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

– Lofoten Næringsforum anmoder både Statnetts administrasjon og styre om å revurdere sin negative prioritering av nye og forbedrede overføringslinjer til Lofoten og omegn, og ber også våre sentrale politikere om å sørge for at Statnetts manglende prioritering blir endret slik at fremtidig nærings- og befolkningsutvikling i Lofoten ikke blir hindret eller stanset på grunn av manglende overføringskapasitet i strømnettet, står det blant annet i brevet fra Lofoten næringsforum.

– Kan ikke risikere

Fylkesrådet tar oppmodingen fra Lofoten Næringsforum på største alvor, skriver de.

– Dette er en veldig viktig sak som vi kommer til å fremme i alle fora der det er naturlig, og selvsagt spesielt overfor Statkraft. Lofoten og Vesterålen er to svært viktige regioner i Nordland, med ledende roller innen reiseliv og fiskeri. Vi kan ikke risikere at vekst og utvikling hemmes av manglende utbygd overføringsnett for strøm. En stabil kraftsituasjon er en forutsetning for framtidig vekst og bosetting, så denne ballen kommer vi ikke til å slippe, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland i meldingen.

Brevet

Her er resten av brevet fra Lofoten næringsforum slik det er sitert i pressemeldingen:

– Tilførselslinjene til Lofoten er et statlig ansvar, og en del av Statnetts virksomhetsområde. Fra Lofotkraft og nærliggende kraftselskap har det lenge vært arbeidet for å få bygd en ny og forbedret overføringslinje fra Ofoten til Lofoten/Vesterålen, uten at dette har blitt prioritert av Statnett. Tvert imot prioriterer Statnett å bygge nye overføringslinjer nord–syd, mens overføringslinjen øst–vest fra Ofoten til blant annet Lofoten ikke skal fornyes eller utbygges med samme overføringskapasitet som i resten av landet, Med dette som bakteppe roper kraftselskapene i Lofoten og Vesterålen et alvorlig varsko. Mangel på overføringskapasitet i linjenettet kan om få år bli et alvorlig hinder for videre vekst og utvikling i området, og i verste fall vil det kunne medføre stagnasjon og tilbakegang i både næringsliv og befolkning.

Les også

Vi kan ikke leve i et kvelertak