(Fremover) Stortinget har allerede bevilget 5,2 milliarder kroner for utbyggingen av Evenes flystasjon, men tidligere ordfører i Målselv Nils-Ole Foshaug er klar for å investere mer.

En rapport bestilt av Forsvarsdepartementet fra konsulentselskapet Holte Consulting konkluderte i april med en anbefalt økning i kostnadsrammen, en såkalt sprekk, på én milliard kroner fra 5,2 milliarder kroner til 6,2 milliarder kroner. Videre heter det i rapporten at rammen må økes til vel 8,4 milliarder kroner dersom det tas høyde for et økt ambiasjonsnivå, slik det ble beskrevet i den siste langtidsplanen for forsvarssektoren fra regjeringen.

– Må realiseres etter planene

Onsdag var deler av Arbeiderpartiets fraksjon i Stortingets Utenriks- og forsvarskomite på besøk på Evenes flystasjon. Blant dem, tidligere ordfører i Målselv Nils-Ole Foshaug.

Til Fremover sier Foshaug at han er forberedt på å putte mer penger i potten til Forsvaret – og at investeringene må fortsette på Evenes flystasjon.

– Evenes flystasjon må realiseres etter planene. Vi kan ikke stoppe halvveis i et prosjekt.

Tas det høye for konklusjonen i rapporten fra Holte Consulting, må altså Stortinget bevilge ytterligere vel tre milliarder kroner på Evenes. Det er også før en ny langstidsplan blir vedtatt, kanskje allerede til neste år.

Forsvarspolitikk som teori

Tidligere statsråd og Arbeiderpartiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud, sammen med nestleder i forsvarskomiteen Åsmund Aukrust, er begge tydelige på at det må bevilges mer penger til Forsvaret. Et behov som begge erkjenner har fått større aktualitet etter krigen i Ukraina.

– Tidligere diskuterte vi forsvarspolitikk på en teoretisk måte. Nå ser vi hvor utrolig viktig det er, sier nestleder i forsvarskomiteen, Åsmund Aukrust.

Alvoret fikk Aukrust presentert like før delegasjonen gikk inn porten på flystasjonen onsdag formiddag da nyheten om økt mobilisering og trusselen om bruk av atomvåpen kom fra den russiske presidenten.

Rigmor Aasrud ville på sin side ikke love ytterligere bevilgninger til Evenes flystasjon, men hun er klar på at Forsvaret må få økte budsjetter. Hun dristet seg ikke til å starte fordelingen internt i Forsvaret.

– På turen i Indre Troms og her på Evenes har vi registrert at det er ganske mange som kommer med ønsker om mer penger. Nå tror jeg det er viktig at vi først går gjennom planverket på nytt, sa Aasrud.

Hun kunne imidlertid ikke se for seg at Evenes skulle bli mindre viktig i tiden fremover.

– I den verden vi lever i er det dessverre slik at det er viktig å bruke mer penger på Forsvaret, sier nestleder i forsvarskomiteen Åsmund Aukrust.

Narvik er taperen og Harstad vinneren i kampen om de ansatte på Evenes

Amerikanerne får bygge på Evenes

Dette våpenet skal beskytte Ofoten: Hvert missil koster nesten 10 millioner kroner