Hvis så skjer, blir 2023 et år for historiebøkene i Andøy. Tidligere ordfører Jonni Solsvik, som nå er styreleder i omstillingsorganisasjonen Samskap, har uttalt at satellittbasen har potensial til å forme Andøy i like stor grad som Forsvaret gjorde da Andøya flystasjon ble etablert i 1957. Det sier ikke lite.

For noen år siden beskrev Samfunnsøkonomisk Analyse de regionale ringvirkningene etableringa av satellittbasen vil kunne føre med seg. Når basen er etablert, og Andøya Space oppnår full drift, anslås det i rapporten om lag 200 årsverk. Det pekes også på at etableringa kan utløse ny næringsvirksomhet som i dag ikke er etablert på Andøya. Flere har spådd at det kan komme like mange årsverk, kanskje til og med flere, som følge av øvrige etableringer tilknytta satellittbasen.

Satellittbasen ventes også å gi effekt for reiseliv og turisme, og i rapporten fra Samfunnsøkonomisk Analyse nevnes en mulig effekt på cirka 60 årsverk, bare for denne næringa. Andre steder i verden strømmer folk til for å følge oppskytingene, og det er ventet at det samme vil skje når første satellitt står klar i rampen på Andøya.

Sist uke behandlet formannskapet i Andøy en sak om «besøksforvaltning, destinasjonsutvikling og finansiering av fellesgoder i Andøy». Rådmannen har anbefalt at kommunen fremmer søknad til Samskap om finansiering av forprosjekt og bedriftsetablering av et destinasjonsselskap, med formål å utvikle Andøya til et sterkt varemerke som bærekraftig reisemål. Rådmannen mener også at kommunen bør gå videre med «The Year of The Countdown» som ramme rundt den første rakettoppskytingen.

Kommunen gjør rett i å forberede seg på det som kommer. I dag vet ingen hvor stort dette faktisk blir, men det kan bli enormt for en kommune med om lag 4.500 innbyggere. Det ligger store muligheter her, men også svært krevende utfordringer. Disse må adresseres.

Administrasjonen i Andøy kommune skal nå finne ut hva prislappen for et forprosjekt som tar for seg dette blir, etter at rådmannen først foreslo å bruke 14 millioner fra Andøyfondet, forutsatt at også Samskap bevilger 10 millioner, men det var flertallet i formannskapet noe skeptisk til. Totalt 24 millioner er mye penger for en kommune på Andøys størrelse, uansett formål. Avgjørelsen er det kommunestyret som skal ta. Tida fram til første oppskyting er knapp.

Det vil i alle tilfeller være klokt å ha begge hendene på rattet, i en sak som potensielt vil forme framtidas Andøy.