Dette må kommunene jobbe oppover i systemet for å få til. LPP har følgende punkter som kan være med i de ulike partiprogram.

En meningsfylt hverdag for alle. Økt bruk av Individuell plan (IP). Opprettholde dagtilbud som også kan være et avlastningstilbud til pårørende.

Flere praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelser. Dette kalles ulike ting i kommunene, men vi bør si noe om at alle har rett til arbeid. Det må også være tiltaksplasser for pårørende som har vært lenge utenfor arbeidslivet. Her bør det legges til rette for at pårørende har mulighet til å ivareta pårørendeoppgaven.

Kommunen må nå ut til de som isolerer seg. Alle skal ha en gruppe og et nettverk de har tilhørighet til i tillegg til familie. Dette er spesielt viktig nå etter 2 år med pandemi og inflasjon.

Differensierte botilbud skreddersydd den enkeltes behov for bistand. Økte ressurser til bolig for psykisk syke. Mindre sosiale og økonomiske forskjeller. Økt oppfølging til de i egen bolig. Pårørende skal ikke være vaske- og ryddehjelp for sine nærmeste. Kommunale boliger må ha god standard og husleie tilpasset den enkeltes økonomien slik at man har råd til å leve.

Kommunen må som arbeidsgiver legge til rette for at pårørendesituasjonen blir en del av livsfase-personalpolitikken. Systematisk samarbeid med pårørende skal styrkes. Pårørende skal inkluderes i samarbeid på individ og systemnivå. Opprettelse av kommunal koordineringstelefon for pårørende. Pårørende må få plass i ulike kommunale råd og utvalg.