«Inntil videre vil det være redusert kapasitet ved legekontorene i Andøy på legetimer. Ventetid må påberegnes», meldte Andøy kommune på Facebook tirsdag.

Til Bladet Vesterålen opplyser kommuneoverlege Astrid B. Holm at det er den nasjonale fastlegekollapsen som har nådd Andøy.

– Vi merker den dessverre veldig godt nå, sier Holm.

Rekrutteringskrise

Den nasjonale fastlegekrisen har over tid vokst seg større. Ifølge Legeforeningen står mer enn 175.000 personer uten fastlege i dag. Bare på noen måneder har økninga vært på om lag 25.000.

I Andøy er status som følger i dag:

• Ved Andenes legekontor er det fire fastlegehjemler, og i tillegg en turnuslege.

• Ved Risøyhamn legekontor er det to fastlegehjemler.

Begge fastlegehjemlene i Risøyhamn er i normal drift.

Situasjonen er en helt annen på Andenes. Der er fastlegekapasiteten for tiden halvert.

– To av fire fastlegehjemler på Andenes er i dag ute av drift. Ei stilling er ubesatt, mens vi har en lege som er langtidssykmeldt, forklarer Holm.

Hun forteller at det er gjort iherdige forsøk på å rekruttere.

– Men vi har ikke lyktes, sier kommuneoverlegen.

Andøy kommune har ikke fått søkere til den ubesatte stillinga. Og det har vist seg å være helt umulig å få vikar for den langtidssykmeldte fastlegen.

– Heldigvis fikk vi korttidsvikarer i sommer, slik at vi klarte å holde hjulene i gang i ferietida, sier Holm.

Etter nesten 30 år i bransjen, kan hun ikke huske lignende.

– Vi har alltid fått tak i vikarer. Nå er det ikke lenger et spørsmål om pris. Markedet er så lite at det ikke er mulig lenger. Vi er rett og slett i en krisesituasjon, og det er ingen tegn til bedring, sier Holm.

I en undersøkelse utført av Universitet i Oslo tidligere i år, svarte for øvrig to av tre medisinstudenter og leger i spesialisering (LIS1) at de vurderer fastlegeyrket. Men bare tre prosent tror de mest sannsynlig kommer til å jobbe som fastlege i fremtiden, viser undersøkelsen.

Får konsekvenser

Situasjonen i Andøy får naturligvis konsekvenser for brukerne av legetjenesten. Og ikke kun nord i kommunen.

– Vi prøver å omfordele ressursene vi har. Det innebærer blant annet at jeg, som til daglig holder til i Risøyhamn, skal være på Andenes seks dager i september for å avhjelpe situasjonen. Det betyr at legedekningen i Risøyhamn blir redusert disse dagene, sier Holm.

Folk må også forvente ventetid for legetimer.

– Vi vil prioritere de som har størst behov. Akutte ting prioriteres med andre ord framfor rutinekontroller, som må vente, sier Holm.

– Hvor lang ventetid må folk forvente for å få legetime når henvendelsen ikke anses å være akutt?

– Det er umulig å svare på. Folk må bare ta kontakt jevnt og trutt, og høre om det er ei åpning for dem, sier kommuneoverlegen.

– Anser du dagens legetilbud til innbyggerne som forsvarlig?

– Vi prøver å ha et forsvarlig tilbud for det mest prekære, altså det akutte. Men vi har ikke noe godt fastlegetilbud akkurat nå. Det er veldig marginalt, sier Holm.

Hun frykter at situasjonen vil vedvare i uoverskuelig framtid. Det bekymrer henne.

– Arbeidspresset vi nå utsettes for er ikke holdbart over tid. Vi er i en veldig vanskelig situasjon, sier Holm.

Til vurdering

Holm opplyser at Andøy kommune vurderer å søke statsforvalteren om suspensjon fra fastlegeordningen. Det innebærer at kommunens plikt til å organisere allmennlegetjenesten som en fastlegeordning settes til side i en bestemt periode. Dette kan bare innvilges når kommunen disponerer for få listeplasser i forhold til antall personer som ønsker å få plass på allmennlegenes lister.

Enkelt forklart vil dette medføre at du i perioden fastlegeordningen i Andøy er suspendert, vil få tildelt time hos den legen som er ledig, uavhengig av hvem som er fastlegen din når legetjenesten er i normal drift.

– Dette er ei kriseløsning som vi vurderer, bekrefter Holm.