Det melder Konkurransetilsynet i ei pressemelding fredag morgen.

– Det kan være fare for at konkurransen i det norske markedet for luftfart blir svekket om Norwegian får kjøpe Widerøe, konkluderer tilsynet – som må se mer på oppkjøpet.

Det var 6. juli i år det ble kjent at flyselskapet Norwegian kjøper Widerøe for 1,125 milliarder kroner. Det ble da meldt at de to selskapene vil fortsette å operere under sine separate merkevarer, med Widerøe som en selvstendig enhet i Norwegian.

– Endelig godkjennelse fra Konkurransetilsynet er nødvendig før avtalen kan gjennomføres, ble det meldt den gang.

Nå er Konkurransetilsynets foreløpige vurdering klar, og den er at konkurransen i markedet for luftfart kan bli svekket, og at det derfor kreves ytterligere analyser.

– Om konkurransen blir redusert på en måte som fører til høgere priser og dårligere tilbud for norske flypassasjerer, har Konkurransetilsynet mulighet til å stoppe oppkjøpet, framgår det.

Som følge av tidsfrister i konkurranseloven må Konkurransetilsynet komme med en ny vurdering innen 17. november. Da må tilsynet enten godkjenne oppkjøpet eller varsle selskapene om at det kan være aktuelt å stanse det.