– Det har vært en stor nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser de siste ukene, framgår det.

Influensaepidemien har avtatt hurtig i løpet av januar, men også den viser tegn til utflating siste uke.

– Det har vært en kraftig nedgang i sykehusinnleggelser. Influensavirus A(H1N1) dominerer fortsatt på landsbasis, men andre influensavirus er også i omløp, og influensa B har hatt en liten økning. Den videre utviklingen er usikker, opplyser FHI, som understreker at vaksinasjon fremdeles er mulig.

– FHI oppfordrer alle til å følge vaksinasjonsanbefalingene. Vi ber kommuner og helseforetak om fortsatt å legge til rette for rask og lett tilgjengelig vaksinering mot influensa og covid-19, heter det i ukesrapporten.

Dette er rådene

Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer, men dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind.

– Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag, melder FHI.

RSV

RSV-infeksjonsepidemien gikk for øvrig noe opp forrige uke, og videre utvikling er usikker.

– Det sees en ny økning i andelen påviste tilfeller, samt innleggelser med RSV-infeksjon. Det er fortsatt flest innleggelser hos barn under fem år, ifølge FHI.

Opprettholder beredskapen

Hva angår beredskap, er dette beskjeden fra FHI:

– Beredskapen i sykehusene og kommunene må opprettholdes i vinter med tanke på fortsatt høy sykdomsforekomst, stort sykefravær, mange innleggelser og mange utbrudd i sykehjem og sykehus.