– Det var en viktig og nødvendig beslutning. Det skapte mye debatt, men alternativet var at kommunen måtte inn med mer kapital i selskapet, sier Danielsen.

Han forsvarer avgjørelsen og sier dette om inntektene fra salget:

– Ved å selge oss ut av Vesterålskraft fikk vi penger på konto. Det har gitt oss økonomisk frihet til å satse. Vi har satt oss som mål å øke innbyggertallet til 5.000. Dersom vi skal klare å nå det, må vi legge til rette for at vi kan bli en attraktiv kommune som folk vil bo i og som gjør at også noen får lyst til å flytte til Øksnes.

– Derfor er vi i gang på tomta der den nye svømmehallen skal ligge. Vi er også godt i gang med planene for utbygging av skolekvartalet med kulturbygg. Det er tidenes satsing i Øksnes – og ei satsing vi ikke kunne gjort uten pengene fra salget.

Gir handlefrihet

Han nevner også de over 20 millionene kommunen fikk like før årsskiftet fra Havbruksfondet. – Det er penger som kommer godt med og som styrker kommuneøkonomien. Og med med god økonomi får vi også mer handlefrihet til for utvikling av næringslivet.

Danielsen har registrert at det kom to nye 90-fotinger inn Myre havn i løpet av høsten. Han ener det viser at unge fiskere er villige til å investere og har tro på ei framtid i næringa.

– Nye båter gir arbeidsplasser på sjø og land. Det er viktig for en ledende fiskerikommune som Øksnes, sier han.

Næringslivet investerer

Også i andre deler av næringslivet satses det. Primex har investert mange millioner i ei lakselinje, lakseslakteriet i Alsvåg har fornyet seg og for å tilpasse seg markedet, Biomar bygger nytt lager på Kartneset og Vesterålen Marine Olje (VMO) planlegger å bygge ny fabrikk for produksjon av tran på det samme industriområdet.

Planlegginga av et hotell i Nyksund er godt i gang og et nytt handelsbygg på Myre er også på trappene. At det ble åpnet en ny og flott møbelbutikk på Myre i høst, gleder ordføreren. Den mener han var et god tilskudd for handelsstanden i kommunen, og håper den kan bidra til mindre handelslekkasje.

– Jeg synes det har skjedd mye positivt i året som gikk. Kommunen satser og næringslivet gjør det samme. Som kommune er vår oppgave å legge til rette for næringsutvikling som kan skape flere arbeidsplasser. Der synes jeg vi er på god vei, sier Danielsen.

Selv har han flyttet inn i toppetasjen i Melandgården i sentrum av Myre. Leiligheta er ny, og han har god utsikt over store deler av kommunesenteret.

– Plikt til å hjelpe

– Selv om mye positivt skjedde i fjor, var også 2022 året da vi fikk kjenne på at vi er en del av verden og at vi blir berørt av krigen i Ukraina. Vi fikk høyere pris på strøm, drivstoff og matvarer.

– Vi tok også imot de første flyktningene fra Ukraina. Det minnet meg på at vi må være forberedt på å bidra når folk fra andre land er i nød. Vi må gi mennesker på flukt fra krig trygghet, sier Danielsen.

Øksnes har sagt ja til å ta i mot ytterligere 70 flyktninger i løpet av 2023. Det mener han kommunen skal klare, samtidig som det skapes trygghet for de som kommer.

Ønsker å være med videre

Danielsen har sagt ja til å være ordførerkandidat for Sp også ved kommunevalget til høsten.

– Vi har rustet opp vannverkene på Myre og på Stø og vi har utvidet kirkegården på Myre. I samarbeid med andre har vi fått på plass nye mobilsendere og gatelys fra Myre til Vedhøggan. Vi skal gjøre tidenes satsing på vei i 2023. Vi skal vi bruke over 20 millioner kroner på å ruste opp og legge fast dekke på kommunale veier. Det er med på å skape trivsel og næringsutvikling.

Danielsen synes det gjøres mye godt dugnadsarbeid i Øksnes.

– Julemateskene som gis til familier som sliter økonomisk er et godt eksempel på dette. Mange var med og bidro til disse, sier Danielsen.

Han vil også gi ros til de kommunalt ansatte som gir gode tjenester til innbyggerne i Øksnes.

– Jeg er også opptatt av ungdommen. Idrettslagene og andre lag og foreninger i kommunen gjør et viktig og godt arbeid for disse. Vi voksne har som oppgave å gi de unge kjærlighet, trygghet og et bredest mulig tilbud. Da er det viktig at vi er til stede og ser dem. Det kan gjøre dem godt rustet til å møte voksenlivet og de utfordringene som følger med det, avslutter Danielsen.