Det skjer i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Hadsel LHL.

Det er Universitetet i Tromsø som arrangerer de ukentlige foredragene.

– Så blir de direkte overført til storskjerm på LHL-senteret på Melbu, forteller Bente Iversen i Nordland Akademi og Kai Ruud i LHL.

Dermed kan folk avslutte lørdagshandelen med en times live-overføring av forskere, kombinert med en kaffekopp og vafler utover vinteren.

Kunnskapen er fri

Det er ikke annet enn vaflene og kaffen som eventuelt skal koste noe. Kunnskapen skal komme gratis:

– Dette skal være populærvitenskapelig formidling som folk kan føle at de har nytte av, sier Iversen.

Onsdagsakademi

Dessuten fortsetter serien av møter med forskere i Onsdagsakademiene i vinter og vår, i samarbeid mellom Nordland Akademi og Museum Nord, og ved et par av foredragene også her i samarbeid med Hadsel LHL. Denne våren er alle foredragsholderne tilknyttet Universitetet i Tromsø.

Her skal det blant annet dreie seg om det egentlig er forskjell på nordnorske dialekter, om hvem nordlendingen er – med sideblikk på industrialiseringa av Vesterålen, om kreftpasientens sykehistorie, og om sammenhengen mellom diabetes og hjertekarsykdom.

Les også Bladet Vesterålen 27. november.