Holand blandakor: N/A Foto: Kim-Remi Kjesbu

Førjulskonsert med lokale utøvere på Sortland

SORTLAND: Tradisjonen tro blir det førjulskonsert på Sortland andre søndag i advent.

Konserten er et samarbeid mellom Sortland menighet og lokale musikkutøvere. Sortland juniorkorps, Sortland mannskor, Sortland koreforening, Holand blandakor, Sortland strykeorkester og elever ved Sortland kulturskole byr på en smak av julestemning, går det fram av pressemeldinga.

Blant annet skal mannskoret synge Jul, jul, strålande jul og Fader i himmelen. Sortland korforening skal framføre Dominus Spirtus Est, Gammel Maria og Coventry Carol. Holand blandakor skal synge Mitt hjerte alltid vanker, När det lider mot jul og Selmas sang. Sortland strykeorkester skal framføre 2. sats fra Mozarts divertimento. Elever ved kulturskolen bringer inn friske toner i Jinglebell bossanova og Merry Christmas shuffle. Pelle Winsjansen på cello og Sindre Myrbostad på piano skal framføre Kol Nidrei av Max Bruch, og juniorkorpset skal spille både Det kimer nå til julefest og When you wish upon a star.

Ellers blir det framført både kjente og nye julesanger og alle får være med å synge noen av de kjæreste julesangene. Egil Enaasen står for ord til ettertanke i førjulstida.