Slik kan du oppleve kirka di på Youtube i sommer

18 kirker i Vesterålen kommer på Youtube.

Kirkene i distriktet rommer mye historie og mye kunst. Nå har Vesterålen prosti satt seg fore å ta dem ut til folket gjennom digitale kanaler. I løpet av sommeren og høsten skal 18 kirker ut på Youtube.

Denne helga kom Sigerfjord kirke. Arne Emil Iversen gir en introduksjon til bygda, bygget, kunsten og historien om hvordan kirka kom til, før prest Jørund Øverby Håkedal sammen med organist Skjalg Bjørstad tar seerne med på en mini-gudstjeneste.

Tidligere i sommer har kirka i Vesterålen lagt ut tilsvarende kulturhistoriske introduksjoner til Andenes kirke, Betel menighetshus i Bø, Lødingen kirke, Sand kirke og Sortland kirke – med korte gudstjenester inkludert.

Kirkelangs-gudstjenestene på Youtube kom i gang som følge av avlyste gudstjenester og digitale løsninger under korona-nedstengningen. Nå følger altså kirka opp med en videosatsing der man skal innom 18 kirker i Vesterålen, slik at de fleste kan finne «sin» kirke i løpet av høsten.

Framover i serien kommer både Vestbygd kirke i Lødingen, Hadsel kirke, Malnes kirke, Nyksund kapell, Langenes kirke, Dverberg kirke, Indre Eidsfjord kirke, Alsvåg kirke, Bø kirke, Grønning kirke og Bjørnskinn kirke.