Evy Brun: – Vi lever i håpet, sier seniorpresten i Øksnes. Foto: Trond K. Johansen

– Vi må håpe, vi må tro

Av: Evy Brun, sokneprest

Vi må håpe. Vi må tro. Det er i virkeligheten vi bor, synger Jahn Teigen i en av sine sanger.

Kloke ord. I denne tida med korona har kanskje virkeligheten heller kjentes noe uvirkelig. I en situasjon der vi trenger å søke sammen, har vi fått færre muligheter til det. Mye av den informasjonen som media hele tiden mater oss med, kan skape frykt. Men mye godt forløses også! I en slik situasjon blir vi kreative. Og vi bryr oss! Sammen må vi håpe, vi må tro!

Som kirke ønsker vi å være synlig og til stede for mennesker i alle livets situasjoner. Nå begrenses vi av det å ikke kunne møtes. Allerede nå begynner vi å kjenne at det røyner på. Samtidig lærer denne tida oss hva som er viktig, hva som er verd å ta vare på og hvordan vi best kan ta vare på hverandre. Ingen skal måtte føle seg alene i dette som skjer. Som fellesskap er vi avhengig av hverandre og har mye å gi hverandre. Og vi prester vil dessuten fortsatt være tilgjengelig for samtale og nattverd; om det så må foregå på nye måter. Ikke vær redd for å ta kontakt! Din lokale kirke ønsker å være her for deg. Og hjelp oss gjerne med tanker om hvordan vi kan være lokalmenighet nå.

Øksnes menighet har som alle de øvrige menigheter i landet måtte utsette konfirmasjonsgudstjenestene. Vi har også ellers måttet avlyse alle gudstjenester og samlinger inntil videre, med unntak av dåp, vielser og begravelser. Noen velger å utsette planlagt dåp eller vielse, mens andre velger å gjennomføre med kun de nærmeste til stede. Vi forholder oss hele veien til kirkens og smittevernmyndighetenes pålegg og oppdateringer her.

Myre kirke er den kirken som egner seg best i denne tiden. Derfor vil alle kirkelige handlinger skje her inntil videre. Per dato er reglene slik at de som er til stede ikke må overstige 50. Dermed vil kirkelige handlinger kun være for dem som er invitert av familien. Deltakerne bes holde god avstand til hverandre i rommet og ta de nødvendige smittevernshensyn, som grundig håndvask, god hoste/nyse-hygiene og det at folk i karantene eller med symptomer på sykdom ikke kan delta.
Når det gjelder begravelser, vil det i denne spesielle tiden være ei normalordning at jordpåkastelse foregår i kirken i forlengelse av begravelsesritualet. Presten følger dermed ikke med ut til gravstedet.

At også kirken har måttet gjøre tiltak, viser hvor krevende situasjonen er. Den er midlertidig, og vi vil med å ta de ulike råd og pålegg på alvor, komme fortere dit at denne tiden er over. Vi kan fortsatt holde kontakt gjennom de muligheter som finnes; både via telefon og nett. Det vil jevnlig bli lagt ut gudstjenester og andakter på kirken.no og på Sør Hålogaland bispedømmes hjemmeside. Følg gjerne med på menighetens facebookside. Her vil det i forbindelse med påsken komme lokale innslag også.

Mange finner stor styrke i bønnen, og gjerne i Fadervår; den bønnen Jesus selv har lært oss. Eller et salmevers, som i Helge Stangnes sin salme: 
"Du som styre straum og vind utom øy og odda,
styr du strauman i mitt sinn, så eg rette kursen finn gjønna natt og skodda.
.... Los meg mellom fallan fram til eg i di trygge hamn finn mitt ankerfeste."

Dette ankerfestet kan vi finne allerede her og nå hos han som ser oss og kjenner oss alle.

Guds fred til alle i Øksnes.