Marked/Salg

Redaksjon

Hilde Jørgensen

Journalist, Sortland/Kvæfjord

Svein Rist

Journalist, Lødingen

Administrasjon

Karl-Einar Nordahl

Daglig leder/Ansvarlig redaktør

IT/Setteri

Erling Sørensen

Typograf og IT-ansvarlig

Reklamebyrået mål og mening®/K. Nordahls Trykkeri

Nita Eberg Brandt

Markedskonsulent, Svolvær

Inger-Lise Larsen

Pakkeriansvarlig/Distribusjon

Konstatin Ivanov

Rotasjonsassistent Trykkeri