Trekker seg fra Lofast-planer

Kontrollstasjonen ved Lofast-krysset. (Arkivfoto)

Kontrollstasjonen ved Lofast-krysset. (Arkivfoto) Foto:

Statens vegvesen trekker seg fra avtalen mellom Kvæfjord kommune og grunneier Svein Johansen om å etablere et knutepunkt i Lofastkrysset.

DEL

Formålet med avtalen var å utarbeide et regionalt knutepunkt i tilknytning til Gullesfjordbotn kontrollstasjon.

Avtalen ble opprettet i oktober i 2009 mellom partene Svein Johansen, Statens vegvesen og Kvæfjord kommune, og avtalens varighet var at den i første omgang gjaldt fra den ble underskrevet og i to år.

– Det har ikke skjedd noen framdrift og konkrete handlinger, så derfor trekker vi oss, sier Geir Jørgensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen til Bladet Vesterålen.

Vil se på toalettbygg

I avtalen er det presisert at dersom Johansen ikke har påbegynt sin del av utbyggingen innen to år har vegvesenet rett til å trekke seg fra avtalen og etablere offentlig toalett på annen måte.

– Så lenge avtalen gjaldt kunne vi ikke det. Vi må se på hva vi kan få til når det gjelder toaletter, sier Jørgensen.

Han understreker at vegvesenet stiller seg positiv til en tilsvarende utvikling som tidligere ment, med kiosk, bensinstasjon og slikt på det private området, på et senere tidspunkt, dersom Johansen skulle ønske det.

Mange funksjoner

Kommunestyret i Kvæfjord gikk høsten 2009 enstemmig inn for avtalen om en veiservicestasjon ved Lofastkrysset,og bevilget et tilskudd på 135.000 kroner til anlegget.

Samarbeidet skulle besørge bussholdeplass, tømmestasjon for bobiler, dypoppsamler for avfall, et vegserviceanlegg i privat regi med kiosk, kafé, anlegg for drivstoffylling, toaletter og uteområder for øvrig.

Både Nordland og Troms fylkeskommuner har gitt tilsagn på 880.000 kroner i tilskudd til utbyggingen.

Artikkeltags